BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Downar Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Budowanie sieci relacji a innowacyjność transportu
Transport Innovativeness Through Building Network Relations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 59, s. 103-116, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje w transporcie: korzyści dla użytkownika
Słowa kluczowe
Gromadzenie wiedzy, Innowacyjność, Transport
Knowledge acquisition, Innovative character, Transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z punktu widzenia kształtowania poziomu innowacyjności organizacji transportowej olbrzymie znaczenie ma jej zdolność do wchodzenia w relacje sieciowe, umiejętność wykorzystania struktury sieci i własnej w niej pozycji oraz świadomość znaczenia relacji sieciowych w tworzeniu wartości. Kluczowym czynnikiem dla innowacyjności jest wymiana informacji i wiedzy. Wraz z rozszerzaniem się sieci współpracy możliwości wymiany informacji rosną, a sieć stanowi źródło przewagi innowacyjnej, ponieważ zapewnia dostęp do zasobów, które nie byłyby inaczej możliwe do pozyskania.(fragment tekstu)

Contemporary transport industry is a complex phenomenon not only from technological but also organisational and social point of view. Transport policy makers and managers at all levels of transport system have to face the problem of effective delivering value to customer, or in a broader sense to transport system stakeholders. Traditional model of management based on formalisation, division of work and direct control is no longer efficient. The new approach supporting innovativeness, flexibility and informal relations based on partnership and trust is required. Innovativeness is considered to be an important source of value and building and developing network relations is one of numerous ways to be innovative. Network in transport can be defined on infrastructural, social and organisational levels. Social network is a group of stakeholders, strongly tied in a specific way, having key resources (i.e. knowledge), sometimes with conflicting objectives. Organisational level network is a new type of transport organisation based on relationships between partners in a network. Building and developing network relations in the transport industry is an important factor influencing the level of innovativeness and facilitating knowledge acquisition embedded in a network. Relationships and management of interactions facilitate knowledge exchange and is a crucial driver of synergy and value for stakeholders. To improve the level of innovativeness transport organisation should be able to establish and cultivate network relations, to take advantage of network structure and its relative position in a network (e.g. degree of centralisation, closeness, beetweenness) and should be aware the role network relations play in delivering value to stakeholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Basadur M., Gelade G.A., The Role of Knowledge Management in the Innovation Process, "Creativity and Innovation Management", vol. 15, no. 1, 2006.
 2. Beire F.J., Transportation contracts and the experience effect: a framework for future research, "Journal of Business Logistics", vol. 10, no. 2, 1989.
 3. Bontis N., Choo C.W., The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge, Oxford University Press, 2002.
 4. Collaborative Transportation Management, White Paper, CTM Sub-Committee of the VICS Logistics Committee, April 2004.
 5. De Man A.P., The Network Economy, Edward Elgar, 2004.
 6. Dhanaraj C., Parkhe A., Orchestrating innovation networks, "Academy of Management Review", vol. 31, no. 3, 2006.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 8. Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 9. "Management Review", vol. 23, no. 2, 1998.
 10. Marshall C., The dynamic nature of innovation partnering: a longitudinal study of collaborative interorganizational relationships, "European Journal of Innovation Management", vol. 7, no. 2, 2004.
 11. Nahapiet J., Ghoshal S., Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage, "Academy of Management Journal", vol. 41, no. 4, 1998.
 12. Obstfeld D., Social Networks, the Tertius Iungens Orientation, and Involvement in Innovation, "Administrative Science Quarterly", no. 50, March 2005.
 13. Shaw-Ching Liu B., Madhavan R., Sudharshan D., DiffuNET, The impact of Network structure on diffusion of innovation, "European Journal of Innovation Management", vol. 8, no. 2, 2005.
 14. Skjoett-Larsen T., Thernøe C., Andresen C., Supply chain collaboration. Theoretical perspectives and empirical evidence, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management", vol. 33, no. 6, 2003.
 15. Tsai W., Ghoshal S., Social capital and value creation. The role of interfirm networks, "Academy of Management Journal", vol. 41, no. 4, 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu