BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuciaba Emilia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie polityki spójności dla rozwoju transportu w Unii Europejskiej
Die Bedeutung der Kohäsionspolitik für Verkehrsentwicklung in der Europäischen Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 59, s. 159-169, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje w transporcie: korzyści dla użytkownika
Słowa kluczowe
Transport, Polityka spójności
Transport, Cohesion policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Transport przyczynia się do realizacji celów wyznaczonych w ramach prowadzenia europejskiej polityki spójności. Cele te polegają na wspieraniu działań prowadzących do wyrównywania warunków ekonomicznych i społecznych w regionach Unii Europejskiej. Rozwój transportu może wpłynąć na zwiększenie perspektyw rozwoju poszczególnych regionów, ułatwiając przepływ ludzi i towarów. Nie jest to jednak efekt konieczny do funkcjonowania infrastruktury transportu. Może ona bowiem nie spełniać funkcji osi, wokół której skupia się rozwój gospodarczy, a jedynie autonomicznego korytarza tranzytowego, który nie przyczyni się do poprawy warunków ekonomicznych i społecznych w regionie. Należy jednak podkreślić, że priorytety polityki spójności oraz polityki transportowej mają wspólną płaszczyznę, jaką jest sprzyjanie realizacji celów konwergencji regionów Europy.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bericht über die Mitteilung der Kommission zum Thema Kohäsion und Verkehr KOM(98)0806-C4-0058/99), Ausschuss für Regionalpolitik, 23 April 1999.
 2. Czwarte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2007) 273 wersja ostateczna, Bruksela 2007.
 3. Grzywacz W., Infrastruktura transportu. Charakterystyka, cechy, rozwój, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982.
 4. Jednolity akt europejski, Luksemburg 17.02.1986 r., Haga 28.02.1986.
 5. Kawecka-Wyrzykowska E., Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
 6. Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw 2007-2013, red. M. Burnat- -Mikosz, M. Gwiazda, M. Kosewska-Kwaśny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 7. Rosik P., Szuster M., Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
 8. Rozwój infrastruktury transportu w Polsce, red. E. Załoga, Wyd. Naukowe US, Szczecin 1999.
 9. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Infrastruktura transportu, Wydawnictwo UniwersytetUniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 10. http://ec.europa.eu/dgs/budget/.
 11. http://europa.eu/pol/trans/index_pl.htm.
 12. http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/transport/index_pl.htm.
 13. www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 14. www.mi.gov.pl.
 15. www.pois.gov.pl.
 16. www.stadtentwicklung.berlin.de.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu