BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwarciński Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Efekty ekonomiczne rozwoju inwestycji infrastrukturalnych
Economic Effects of Development of Infrastructure Investments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 59, s. 171-184, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje w transporcie: korzyści dla użytkownika
Słowa kluczowe
Inwestycje, Drogi lokalne, Infrastruktura transportu
Investment, Local roads, Transport infrastructure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z ekonomicznymi aspektami rozwoju infrastruktury transportu. W części pragmatycznej przedstawiono efekty rzeczowe i ekonomiczne wybranych inwestycji realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.(fragment tekstu)

The transport infrastructure is determined as the base of the socio-economic development. As the material store constitutes the essential element of correct functioning and development of the region, state or also an integration grouping. At present the infrastructure is regarded as the basic factor shaping competitiveness and accessibility of the given area. Among economic effects of development of transport infrastructure, first of all one should point significant impact on socio-economic development. In this respect the infrastructure is supporting, actuating the development. In states being characterized by high macroeconomic indicators (high developed) quality and infrastructure saturation are on the high level. Moreover, transport infrastructure is having a positive effect among others on the mobility of citizens, improves safety and comfort of the travel, and contributes for reducing transport costs, in it of external costs (air pollution, accidents, congestion). Undoubtedly, the transport infrastructure is an important pro-developmental factor. It is having a positive effect on the improved accessibility transport and its expansion is necessary because of the growing mobility of people or also growing transports of freight. From the other side there is a problem in predicting the development (particularly in the long term) of demand for services of individual modes of transport, and the development of infrastructure beyond needs is leading for not-exploiting the traffic capacity of individual modes of transport in the more late period.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banister D., Berechman J., Transport investment and economic development, UCL Press, London 2000.
 2. Domańska A., Wpływ infrastruktury transportu na rozwój regionalny. Problemy Ekonomiki Transportu, 2004, nr 2.
 3. Gawron H., Ocena efektywności inwestycji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997.
 4. Grzywacz W., Infrastruktura transportu, WKiŁ, Warszawa 1982.
 5. Grzywacz W., Makroekonomia. Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, Kielce 2008.
 6. Heggie J.G., Ekonomika inwestycji transportowych, WKiŁ, Warszawa 1978.
 7. Kamińska T., Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 8. Ocena efektywności inwestycji, red. S. Wrzosek, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 9. Region 2008. Pozyskiwanie inwestorów a rozwój regionalny. red. S. Flejterski, F. Losurdo, D. Zarzecki, Materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin 2008.
 10. Rosik P., Szuster M., Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
 11. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R. Infrastruktura transportu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 12. Załoga E., Kierunki i zasady rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, w: Rozwój infrastruktury transportu w Polsce, red. E. Załoga, Wyd. KEMA, Szczecin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu