BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perenc Józef (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Finansowanie innowacji w Narodowej Strategii Spójności i Programie Infrastruktura i Środowisko
Innovativeness and Development in Polish Transport Due to Programme "Infrastructure and Environment"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 59, s. 211-226, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje w transporcie: korzyści dla użytkownika
Słowa kluczowe
Innowacje, Infrastruktura, Środowisko przyrodnicze, Spójność społeczna, Program Strategia dla Polski
Innovations, Infrastructure, Natural environment, Social cohesion, Strategy for Poland program
Uwagi
summ.
Abstrakt
Narodowa Strategia Spójności (dalej NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-2013. Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.(fragment tekstu)

The purpose of this article is to assess innovative attractiveness of and investment possibilities of Poland and its regions through development of technical infrastructure. The Program according to National Strategic Framework of Reference, approved by the European Commission on 7 May 2007 is one of operational program, which is the basic instrument for achievement of set up goals with utilization of the funds of Cohesion Fund and European Fund of Regional Development. Operational Programme "Infrastructure and Environment" is important instrument of realization of renewed Lisbon Strategy, and expenses for priority purposes of EU make up 66,23 percent of total expense from EU fund.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się istotna, MT Biznes, Warszawa 2005.
  2. Kocięga M., Rodzaje innowacji a orientacja marketingowa i przewaga konkurencyjna, w: Współczesny marketing, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008.
  3. Kuźmicz M., Samorządy garściami biorą unijne pieniądze, "Gazeta Wyborcza", 24.10.2006.
  4. Markides C., Responses to Disruptive Strategic Innovation, "MIT Sloan Management Review", Winter 2003.
  5. Misiak M., Sudzik G., Wołanie o reformy, " Rynek Kapitałowy" 2008, nr 9.
  6. Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce opracowany przez Międzyresortowy Zespół ds. Kolei Dużych Prędkości, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, październik 2008 r.
  7. Szymura-Tyc M., Marketing w procesie innowacji wartości, w: Współczesny marketing, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008.
  8. www.cupt.gov.pl.
  9. www.mrr.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu