BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Jacek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Cele wykorzystania kredytów bankowych przez przedsiębiorstwa z sektora MSP w świetle badań empirycznych
An Empirical Study of AIMS of Using Bank Loans by Small and Medium Size Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 33-42, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Kredyt, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa
Credit, Small business, Enterprise finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Otrzymanie kredytu bankowego uzależnione jest przede wszystkim od uzyskanej przez przedsiębiorstwo oceny wiarygodności kredytowej. Z niej bowiem wynika bezpośrednio poziom ryzyka związanego z finansowaniem danej jednostki gospodarczej przez bank. Im wyższy jest stopień ryzyka kredytowania podmiotu, tym wyższego wynagrodzenia za użyczone środki pieniężne oczekuje kapitałodawca. Na całkowity koszt kredytu bankowego wpływają zasadniczo dwie grupy składników. Pierwszym elementem cenotwórczym jest oprocentowanie kredytu. Może być ono oparte na stałej lub zmiennej stopie procentowej. Drugim składnikiem tworzącym koszt kredytu są prowizje. W zależności od rodzaju przyznanego kredytu banki stosują równocześnie kilka różnych prowizji. Najważniejszymi ich rodzajami są: prowizja przygotowawcza (naliczana za rozpatrzenie wniosku kredytowego i przygotowanie kredytu), prowizja od uruchomienia (pobierana od uruchomienia kolejnych transz kredytu rewolwingowego), prowizja za gotowość (naliczana za gotowość banku do postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych w ramach przyznanego kredytu) i prowizja od zaangażowania (pobierana od niewykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bankowego).(fragment tekstu)

Within the last few years there has occurred a clear tendency for the small and medium enterprises to take over, from large companies, the dominating position in the basic economic categories such as: participation in generating the gross domestic product value or creating new workplaces. Thus the role and significance of SME economic entities in Polish economy is increasing steadily. The article presents the surveyed entrepreneurs' targets pointed out by the clients who use bank loans. The research was carried out by the author on the basis of an analysis of 30 enterprises. The results of studies performed among companies from SME prove that the main purpose of using bank loans is possibility to buy raw materials and trade goods. A vast majority (i.e. 60%) of respondents regard these purpose.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 548, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 545.
  2. M. Gorczyńska, G. Szustak, Relacje kredytowe bank-przedsiębiorstwo w dobie kryzysu finansowego, w: Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Bankowość, red. K. Brzozowska, S. Flejterski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 434.
  3. E. Więcław, Kredyty dla zyskownych firm, "Rzeczpospolita" z 15.01.2010, s. B11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu