BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meyer Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Aktywność samorządu lokalnego jako element potencjału turystycznego na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego
Local Government Activity as a Pont of Tourism Potential the Case of Selected Communes in West Pomerania
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 23-32
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Województwo, Gmina
Local government, Voivodship, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Możliwości rozwoju turystyki na danym obszarze są determinowane przez szereg czynników o zróżnicowanym charakterze. Wśród nich podstawowe znaczenie nadal mają występujące na danym obszarze zasoby i walory turystyczne, które jednak coraz częściej są wynikiem działalności człowieka mającej na celu wykreowanie atrakcji mogących przyciągnąć turystów na dany obszar. Jednakże osiągnięcie wysokiej pozycji konkurencyjnej przez region wymaga określonych działań związanych z planowaniem, kreowaniem oraz promocją i koordynacją przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty w nim funkcjonujące. Wydaje się, że część z tych działań jest uzależniona od aktywności samorządów lokalnych w zakresie turystyki. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja znaczenia samorządu wśród innych elementów potencjału turystycznego obszaru oraz analiza działań na rzecz rozwoju turystyki wybranych samorządów gminnych w województwie zachodniopomorskim.(fragment tekstu)

The possibilities of tourism development in a region are determined by numerous factors of varying importance known as the tourist potential of the area. Tourism potential encompasses structural and functional resources which are directly or indirectly bonded to the destination concerned. Multiplicity and diversity of organizations responsible for exploiting the tourism potential make tourism policy a particularly important part of local governance. The activity of local authorities, especially in the field of tourism infrastructure and tourism marketing, constitutes a fundamental determinant of tourism development in concerned areas. The survey conducted in communes with diversified tourism potential clearly indicated that the activity of the local authorities always constitutes an important part of tourism potential in a tourism destination, irrespective of nature and importance of available tourism resources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
  2. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu