BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewski Dawid (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dostępność transportowa jako element kształtujący potencjał turystyczny województwa zachodniopomorskiego
The Transport Accessibility as the Element Shaping the Tourism Potential of the West-Pomeranian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 509-518, tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Transport, Województwo, Atrakcyjność turystyczna
Transport, Voivodship, Touristic attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech turystyki jest przemieszczanie się, zatem transport, zapewniający to przemieszczanie, stanowi podstawowy warunek jej uprawiania. Rozwój turystyki od początku był determinowany postępem, jaki dokonywał się w transporcie. Podstawowe funkcje transportu w turystyce obejmują zapewnienie dostępu do obszarów recepcyjnych oraz przemieszczania się w ich obrębie. Współcześnie transport może stanowić także główny element podróży turystycznej, stając się wtedy samodzielną atrakcją turystyczną. Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena dostępności transportowej województwa zachodniopomorskiego jako istotnego elementu kształtującego jego potencjał turystyczny, a także analiza i ocena zróżnicowania dostępności transportowej w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego.(fragment tekstu)

Analysis and the evaluation of the transport accessibility of the West-Pomeranian Voivodeship as essential element shaping its tourism potential, as well as analysis and the evaluation of diversifying the transport accessibility in chosen West-Pomeranian Voivodeship's municipalities are a purpose of this paper.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
  2. M. Bąk, Komplementarność celów polityki transportowej i turystycznej w Polsce, "Przegląd Komunikacyjny" 1995, nr 3
  3. O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1979, za: E. Dziedzic, Turystyka międzynarodowa w Europie i jej wpływ na ofertę transportową, "Przegląd Komunikacyjny" 1996, nr 3
  4. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
  5. Strategia rozwoju transportu województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, OBET sp. z o.o., Warszawa-Szczecin 2008
  6. Raport o stanie technicznym nawierzchni asfaltowych i betonowych sieci dróg krajowych na koniec 2007 roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2008
  7. P. Niedzielski, P. Narkiewicz, M. Pluciński, M. Skweres-Kuchta, Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim - transport, spedycja, logistyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu