BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarz Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Baza hotelowa jako element potencjału turystycznego Polski
Hospitality Sector as a Part of Polish Tourism Potential
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 581-588, tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Turystyka, Usługi hotelowe
Tourism, Hotel services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Potencjał turystyczny tworzą "wszystkie elementy środowiska geograficznego i zachowania człowieka, które mogą być wykorzystywane do uprawiania turystyki bądź do zajmowania się turystyką, czyli wszelkie zasoby naturalne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na określonym terenie"1. Jak wynika z przytoczonej definicji, do potencjału turystycznego można zaliczyć bardzo dużo czynników, m.in. potencjał społeczny przedsiębiorstw turystycznych, turystyczne walory naturalne i antropogeniczne, bazę gastronomiczną, bazę komunikacyjną, bazę noclegową, w tym hotelową. Celem artykułu jest analiza struktury bazy hotelowej w Polsce. Artykuł został przygotowany w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz dostępne opracowania statystyczne.(fragment tekstu)

The aim of an article is to present the structure of hotels in Poland. Article has been prepared on the basis of literature analysis and available statistical data.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002
  2. Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO. Instytut Turystyki, Warszawa 1995
  3. C. Witkowski, Kierowanie przedsiębiorstwem hotelarskim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 1998
  4. A. Kowalczyk, Geografia hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001
  5. J. Raciborski, J. Sondel, K. Sondel, H. Zawistowska, Prawo turystyczne, Warszawa 2001
  6. Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
  7. S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu