BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciszewska Barbara (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w gdańsku)
Tytuł
Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku
Tourism Attractiveness of a Region and an Image Creation Through Products
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 13-21
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Region, Atrakcyjność turystyczna
Region, Touristic attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Literatura przedmiotu, w szczególności obcojęzyczna, nie definiuje jednoznacznie pojęcia "potencjał turystyczny". Występuje w niej wiele innych określeń, które nie są tożsame z potencjałem regionu na rzecz rozwoju turystyki, ale oddają jego istotę. Jeśli przyjąć, iż potencjał turystyczny tworzą wszystkie komponenty, dzięki którym można liczyć na ilościowe i jakościowe zmiany w turystyce (na obecnym etapie i w przyszłości), to można do niego zaliczyć zarówno walory przyrodnicze i antropogeniczne, atrakcje turystyczne różnego typu, infrastrukturę turystyczną, lokalizację obiektów noclegowych, a także dostępność wielu usług i produktów, bez których turyści nie mieliby szans otrzymać pełni satysfakcji. To szerokie rozumienie potencjału turystycznego wykracza poza ramy atrakcyjności turystycznej regionu, a tym samym ujmuje kompleksowo warunki rozwoju (głównie mocne strony i szanse) turystyki na tym obszarze. Wśród komponentów potencjału turystycznego regionu szczególną rolę odgrywa jego atrakcyjność turystyczna oraz produkty turystyczne.(fragment tekstu)

The purpose of the article is to analyse relationships between tourism attractiveness of a region and its tourism products. The importance of tourism products development for new image of a region is stressed and a complexity of products has been shown as a factor shaping tourist' satisfaction. Branding of tourism products is seen as component of competitive image of a region/tourist destination. The need of special product policy development has been stressed and its role for complementary supply activities is shown.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J.Ch. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997
  2. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1998
  3. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996
  4. Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
  5. Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1997
  6. Turystyka i rekreacja szansą rozwoju regionów, red. H. Sasinowski, Wydawnictwo WSM, Białystok 2004
  7. J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001
  8. J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999
  9. G. McCartney, The Impact of the 50th Macao Grand Prix on Macao's Destination Image, "International Journal of Event Management Research" 2005, T.1., N.1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu