BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczyk Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Determinanty wyboru kreatywnego modelu biznesowego
Determinants of the Choice of Creative Business Model
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 110, s. 43-54, rys., tab., bibliogr.14 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość i innowacje - analiza systemowa.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Kreatywność, Oczekiwania klientów
Business models, Creativity, Customer expectations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnej rzeczywistości gospodarczej innowacja jest coraz częściej stymulowana przez czynniki nietechnologiczne, takie jak kreatywność, wzornictwo, nowe procesy organizacyjne i modele biznesowe. Twórczość oparta na kulturze i kreatywności staje się podstawową cechą gospodarki postprzemysłowej. Aby zatem organizacja mogła odnaleźć się w tej rzeczywistości i być konkurencyjną, potrzebuje czegoś więcej niż tylko wydajnego procesu produkcyjnego, kontroli kosztów i dobrej bazy technologicznej. Organizacja taka potrzebuje silnego, nowoczesnego modelu biznesowego oraz silnej marki, zmotywowanych pracowników, produktów i usług, które spełniają oczekiwania klientów - lub takie potrzeby tworzą - i które budują wartość oraz doświadczenie. (abstrakt autora)

In the contemporary economic reality, innovation is increasingly driven by non-technological factors, as creativity, design, new organizational processes and therefore business models. The work based on culture and creativity becomes a fundamental feature of the post industrial economy. In order for the organization to find themselves in this reality and be competitive, it needs something more than just an efficient manufacturing process, cost control and good technological base. Such organization needs a strong brand, motivated employees, products and services that meet customer expectations, create value and experience, and are closed in modern, efficient business model. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Zott Ch., Creating value through business model innovation, "MIT Sloan Management Review" 2012, nr 53 (3).
 2. Casadesus-Masanell R., Ricart J.E., Jak skonstruować zwycięski model biznesowy, "Harvard Business Review Polska", wrzesień 2011.
 3. Duczkowska-Piasecka M., Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 4. Janasz W., Kreatywność i innowacyjność w organizacji, [w:] Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, Difin, Warszawa 2012.
 5. Johnson M., Christensen C., Kagermann H., Jak fundamentalnie zmienić model biznesowy?, "Harvard Business Review Polska", lipiec-sierpień 2009.
 6. Kowalewski M., Nowak A., Thurow R., Czy kultura może wzmacniać spójność społeczną?, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorski, ZAPOL, Szczecin 2011.
 7. Matusiak K.B., Od przedsiębiorczości technologicznej do opartej na wiedzy (kreatywnej) - innowacyjna przedsiębiorczość ery postindustrialnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 653, Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy EPS nr 69, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 8. Moszoro B., Gadomska-Lila K., Innowacyjny model biznesowy - kluczowe elementy, "Management and Business Administration. Central Europe" 2013, vol. 21, nr 1 (120).
 9. Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych, Helion, Gliwice 2012.
 10. Ostrowska A., Zarządzanie kreatywnością, www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.
 11. Seelig T., In Genius, Harper Collins, Stanford 2012.
 12. Towse R., Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
 13. UNCTAD Creative economy report, The challenge of assessing the creative economy towards informed policy-making, 2008, http://unctad.org/fr/Docs/ ditc20082cer_en.pdf.
 14. West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu