BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żychlewicz Maja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Innowacyjność przedsiębiorstwa . Studium przypadku firmy Galileusz
Innovative Companies. Company Galileo - The Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 110, s. 55-74, rys., bibliogr.14 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość i innowacje - analiza systemowa.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Innowacje
Corporate Social Responsibility (CSR), Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Galileusz
Abstrakt
Dotychczas sukces przedsiębiorstwa opierał się głównie na jakości i użyteczności oferowanych produktów czy usług. Obecnie czynniki te nadal wywierają ważny wpływ na powodzenie jednostki, jednak postępująca globalizacja zmieniła nieco rzeczywistość gospodarczą1. Współczesne przedsiębiorstwa, działając w stale zmieniającym się otoczeniu, zmuszone są do dostosowywania się do tych zmian i podążania za wszelkimi nowinkami. Współcześnie, aby dorównać konkurencji na rynku, należy "być innowacyjnym". Referat ten na przykładzie firmy edukacyjnej Galileusz ma na celu wyjaśnić, co oznacza pojęcie innowacyjnego przedsiębiorstwa i jakie czynniki tę innowacyjność kształtują. (abstrakt autora)

In the past success of an enterprise was based mainly on the quality and usefulness of offered products. At present these factors still exert the important influence on business success of the individual, however development of globalization has slightly changed the economic reality. Currently enterprises are operating in a changing and self improving environment and are forced to accommodate themselves to these changes. The bottom line is that an entrepreneur in order to defeat competition on the market must "be innovative". This paper is aimed at explaining what comprehension of the innovative enterprise means and what factors are shaping this innovation. Therefore a purpose of this paper is a presentation of possible areas of the innovative activity based on the example of the educational enterprise Galileo. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkiewicz, M., Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Working Paper" 2008, vol. 2, nr 2008.
 2. Cholew-Wiktor M., Działalność innowacyjna organizacji publicznych na przykładzie szpitala, w: Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii, red. E. Mieszajikina, WSPA, Lublin 2012.
 3. Firma Galileusz, Podręcznik operacyjny firmy Galileusz, www.galileusz.com.pl/ pliki_franczyza/prospektinformacyjny.pdf.
 4. Grudzewski W. M., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 5. Kusa R., Innowacyjność małych przedsiębiorstw przemysłowych. Studium przypadku, www.zarz.agh.edu.pl/rkusa/ZZ_P12_04%27%20InnowacyjnoscMalych- PrzedsiebiorstwUslugowych.pdf.
 6. Łapiński J., Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/c0ff5d49d6e3872e6d92308470c5918c. pdf.
 7. Marot Y., La Franchise, Guanino čditeur, Paris 2000.
 8. Pokorska B., Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, Instytut Technologii i Eksploatacji, Warszawa 2004.
 9. Shortell S. M., Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Vesalius, Kraków 2001.
 10. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 11. Stefańska M., CSR a wartość przedsiębiorstwa, [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 12. Tokaj-Krzewska A., Franchising. Strategia rozwoju małych firm w Polsce, Difin, Warszawa 1999.
 13. Załęski W., Gajewski M., Zagadnienie innowacyjności we wniosku aplikacyjnym, Informator konsultanta PK, Warszawa 2002.
 14. Zboroń H., Dyskurs o społecznej odpowiedzialności ekonomistów (z kryzysem w tle), [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu