BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gancarczyk Jacek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Klaster jako otoczenie przedsiębiorczości strategicznej
Cluster As Astrategic Entrepreneurship Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 110, s. 75-88, rys., bibliogr.39 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość i innowacje - analiza systemowa.
Słowa kluczowe
Klastry, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Business cluster, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W kontekście przedsiębiorczości strategicznej i koncepcji sieci problem strategii przedsiębiorstw nabiera szczególnej wagi w przypadku klastrów, rozumianych jako geograficzne koncentracje przedsiębiorstw, które działają w powiązaniach wzajemnych i w związkach z organizacjami otoczenia, w ramach jednego sektora lub ograniczonej liczby powiązanych sektorów (branż). Środowiska te cechuje wyspecjalizowany zasób kompetencji, intensywność relacji sieciowych oraz liczebne zdominowanie przez populację małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Tekst artykułu oparty jest na studiach literaturowych z zakresu koncepcji klastrów i analizie własnych oraz cudzych badań empirycznych. (abstrakt autora)

In the context of strategic entrepreneurship and the concept of strategic enterprise strategy issue becomes particularly important in clusters, understood as a geographical concentration of companies that operate in the mutual relations and relationships with environmental organizations, in one or a limited number of related sectors (industries). These environments are characterized by resource specialized competence, the intensity of the relationship network and numerical population dominated by SMEs. This article attempts to present how the cluster environment conducive to the development of strategic entrepreneurship. The text is based on literature studies in the field of the cluster concept and analysis of their own and others' empirical research. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alberti F.G., Sciascia S., Tripodi C., Visconti F., Entrepreneurial growth in industrial districts, Edward Elgar, Cheltenham 2008.
 2. Asheim B.T., Isaksen A., SMEs and the regional dimension of innovation, [w:] Regional innovation policy for small-medium enterprises, red. B.T. Asheim, A. Isaksen, C. Nauvelaers, T. Tödtling, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2003.
 3. Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, nr 1 (17).
 4. Bathelt H., Regional competence and economic recovery: Divergent growth paths in Boston's high technology economy, "Entrepreneurship & Regional Development" 2001, nr 4 (13).
 5. Biggiero L., Industrial and knowledge relocation strategies under the challenges of globalization and digitalization: the move of small and medium enterprises among territorial systems, "Entrepreneurship & Regional Development" 2006, nr 6 (18).
 6. Brusco S., The Emilian model: productive decentralisation and social integration, "Cambridge Journal of Economics" 1982, nr 2 (6).
 7. Enright M.J., Ffowsc-Williams I., Local partnership, clusters and SME globalisation,Materiały konferencji Enhancing the competitiveness of SMEs in the global economy: Strategies and policies, Bologne 14-15 czerwiec 2000.
 8. Eraydin A., Armatli-Köroğlu B., Innovation, networking and the new industrial clusters: the characteristics of networks and local innovation capabilities in the Turkish industrial clusters, "Entrepreneurship & Regional Development" 2005, nr 4 (14).
 9. European Commission, Clusters in Europe, "Observatory of European SMEs" nr 3, 2002.
 10. European Commission, Innovation clusters in Europe. A statistical analysis and overview of current policy support, DG Enterprise and Industry, 2008.
 11. Gancarczyk M., Model schyłku i odrodzenia klastrów, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 1.
 12. Gancarczyk M., Gancarczyk J., Współdziałanie przedsiębiorstw w układzie regionalnym na przykładzie clusteru, [w:] Z. Dworzecki, Przedsiębiorstwo kooperujące, SGH; EuroExpert, Warszawa 2002.
 13. Gancarczyk M., Gancarczyk J., Wzrost i internacjonalizacja przedsiębiorstw w klastrach, "Organizacja i Kierowanie" 2011, nr 3.
 14. Gorynia M., Jankowska B., Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 7-8.
 15. Granovetter M., Economic action and social structure: the problem of embeddedness, "American Journal of Sociology" 1985, vol. 91, nr 3.
 16. Grant R.M., Contemporary strategy analysis, Blackwell, Cambridge 2007.
 17. Ireland R.D., Hitt M.A., Sirmon D.G., A model of strategic entrepreneurship: the construct and its dimensions, "Journal of Management" 2003, nr 6 (29).
 18. Krasnodębski A., Tej J., The role of partnerships in contemporary development of rural area, "Act Scientarum Polonorum. Oeconomia" 2009, nr 8 (4).
 19. Krugman P., Geography and trade, MIT Press, Cambridge 1991.
 20. Krupski R., Strategie elastyczne, w: R. Krupski, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 21. Markusen A., Sticky places in slippery space: a typology of industrial districts, "Economic Geography" 1996, nr 3 (72).
 22. Marshall A., Industry and trade. A study of industrial technique and business organization; and their influences on the conditions of various classes and nations, Macmillan, London 1927.
 23. Molina-Morales X., Martínez-Fernández M.T., Industrial clusters: something more than a neighbourhood, "Entrepreneurship & Regional Development" 2006, nr 6 (18).
 24. Molina-Morales X., Martínez-Fernández M.T., Industrial clusters: something more than a neighbourhood, "Entrepreneurship & Regional Development" 2006, nr 6 (18).
 25. Nordin S., Tourism clustering and innovation. Paths to economic growth and development, ETOUR, Stockholm 2003.
 26. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 27. Piore M.J., Sabel C., The second industrial divide, Basic books, New York 1984.
 28. Porter M.E., Clusters and the new economics of competition, "Harvard Business Review" 1998, vol. 76, issue 6.
 29. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 30. Propris de L., Menghinello S., Sugden R., The internationalization of production systems: embeddedness openness and governance, "Entrepreneurship & Regional Development" 2008, nr 6 (2).
 31. Putnam R., Demokracja w działaniu, Znak, Kraków 1995.
 32. Pyke F., Sengenberger W., Industrial districts and local economic regeneration, International Institute for Labour Affairs, Geneva 1992.
 33. Safin K., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 34. Saxenian A., Brain circulation and regional innovation: the Silicon Valley- Hsinchu-Shanghai triangle, w: The economic geography of innovation, red. K.R. Polenske, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 35. Saxenian A., Regional networks in Silicon Valley and Route 128, w: Regional innovation, knowledge, and global change, red. Z.J. Acs, Pinter, London-New York 2000.
 36. Sobczyk G., Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
 37. Sornn-Friese H., Sørensen J.S., Linkage lock-in and regional economic development: The case of Øresund medi-tech plastics industry, "Entrepreneurship & Regional Development" 2005, vol. 17, nr 4.
 38. Sturgeon T.J., What really goes on in Silicon Valley? Spatial clustering and dispersal in modular production networks, "Economic Geography" 2003, nr 2 (3).
 39. Vanhaverbeke W., Realizing new regional core competencies: Establishing a customer- oriented SME network, "Entrepreneurship and Regional Development" 2001, vol. 13, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu