BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meyer Beata (Uniwersytet Szczeciński), Gardzińska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wykorzystanie instrumentów promocji oraz samorząd lokalny przykładzie Miasta Szczecin
Die Ausnutzung der Promotioninstrumenten von der Lokalen Selbstverwaltung am Beispiel der Stadt Stettin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 61, s. 237-249, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie.VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Promocja, Samorządność, Miasto
Promotion, Self-government, City
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja instrumentów promocji stosowanych przez miasto Szczecin oraz określenie znaczenia promocji w rozwoju lokalnym(fragment tekstu)

Die territoriale Selbstverwaltung hat Rücksicht auf die lokalen Entwicklung in der Gemeinde, im Kreis, in der Stadt und aus diesem Grund soll die Initiativen aufnehmen, die Entwicklung des Tourismus unterstützen. Eine aus solchen Tätigkeiten ist weit bekannte Promotion der lokalen touristischen Produkten. Die ausnutzenden zu diesem Zwecke Promotioninstrumenten haben einen großen Einfl uss auf die Zahl der Touristen, Konkurrenzfähigkeit einer Stadt und Attraktivität der Investitionen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es Identifi zierung der Promotioninstrumenten, die Stadt Stettin benutzt und auch Bestimmung der Promotionbedeutung in der lokalen Entwicklung(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czornik M., Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.
 2. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001
 4. Kornak A., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 5. Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004.
 6. Kunce R., Promocja turystyki, w: A. Gordon (red.), Turystyka w gminie i powiecie, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.
 7. Kurek J. (red.), Turystyka, PWN, Warszawa 2008.
 8. Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
 9. Panasiuk A. (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 10. Rapacz A. (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 11. Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 12. Śniadek J., Public relations jako forma promocji turystycznej regionu (na przykładzie gmin powiatu leszczyńskiego), w: A. Panasiuk (red.), Markowe produkty turystyczne, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Niechorze 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu