BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
O standardach wyceny przedsiębiorstw : zarys problemu
On Business Valuation Standards : Selected Topics
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 144, s. 591-602, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Standardy wycen biznesowych, Wartość przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa
Business valuation standards, Enterprise value, Enterprise valuation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy wybranych kwestii odnoszących się standardów wyceny przedsiębiorstw. Omówiono istotę zawodu analityka ds. wyceny przedsiębiorstw. Minimalne wymagania, które muszą spełniać analitycy ds. wyceny przedsiębiorstw szacujący wartość firm, są określone w standardach wyceny. Członkowie American Society of Appraisers (ASA) i innych podobnych organizacji są zobowiązani do postępowania określonego w przyjętych standardach wyceny. W Polsce takie standardy w zakresie wyceny przedsiębiorstw nie zostały jak dotąd wypracowane. Brak standardów wpływa na jakość i wiarygodność raportów z wyceny przedsiębiorstw. Dlatego wskazane jest podjęcie "wysiłku w celu wypracowania i wdrożenia standardów wyceny przedsiębiorstw, które przyczynią się do wzmocnienia zawodu analityka ds. wyceny przedsiębiorstw w Polsce.(abstrakt oryginalny)

This paper deals with selected topics of business valuation standards. The business valuation profession has been presented and discussed. Minimum requirements that all business valuation analysts must follow in performing engagements are specified in business valuation standards. Members of the American Society of Appraisers (ASA) and other associations of that type are required to follow these standards in performing valuation engagements. In Poland such standards and regulations do not exist. Lack of standards affects quality and reliability of business appraisal report. Therefore, a real effort must be undertaken to work out and introduce business valuation standards aimed at strengthening the business valuation profession in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ASA Business Valuation Standards, В VS-I, General Requirements for Developing a Business Valuation, American Society of Appraisers, The Business Valuation Committee, Herndon 2008.
 2. Blackman I.L., Valuing Your Privately Held Business. The Art & Science of Establishing Your Company's Worth, Irwin, Homewood 1989.
 3. Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J., Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 4. BVS-VIII, Comprehensive Written Business Valuation Report, American Society of Appraisers, The Business Valuation Committee, Revised July 2008, http://www.appraisers.org/Files/Profession- al Standards/bvstandards.pdf.
 5. Guatri L., The Valuation of Firms, Blackwell, Cambridge 1996.
 6. Mączyńska E., Metody wyceny wartości przedsiębiorstw i składników ich majątku, Międzynarodowa Szkoła Menadżerów, Warszawa 1994.
 7. Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 8. Mercer Z.Ch., Buy-Sell Agreement. Ticking Time Bombs or Reasonable Solutions?, Peabody Publishing, Memphis 2007.
 9. Borowiecki R. (red.), Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Twigger, Warszawa 1995.
 10. Międzynarodowe Standardy Wyceny, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009.
 11. Pratt S.P., Reilly R.F., Schweihs R.P., Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies, Irwin Professional Publishing, Chicago 1996.
 12. Zarzecki D., Potrzeba wprowadzenia standardów wyceny przedsiębiorstw, "Controling i Rachunkowość Zarządcza" nr 6 (129), czerwiec 2010.
 13. http://www.paba.org.pl/company.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu