BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajkowska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ mikroprzedsiębiorstw na rozwój gospodarki regionalnej na przykładzie województwa łódzkiego
Micro Enterprises Influence on the Regional Economy Development on the Example of Lodz Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 101-110, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Rozwój gospodarczy regionów, Gospodarka regionalna
Small business, Micro-enterprise, Economic development of regions, Regional economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie pozytywnego wpływu mikroprzedsiębiorstw na tle sektora MSP na rozwój rynku regionalnego pod względem zatrudnienia, liczby zarejestrowanych i aktywnych przedsiębiorstw, wielkości nakładów inwestycyjnych, jak również wartości przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej (z uwzględnieniem sekcji) na podstawie danych liczbowych ogólnopolskich i województwa łódzkiego z ostatnich lat.(fragment tekstu)

In the article was introduced the influence of micro enterprises on the background of SME sector on a regional market development, regarding employment, registered and active enterprises numbers, value of investment expenditures, as well as value of incomes of led economic activity, on the basis of nationwide and Lodz Province numerical data in recent years.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, pod red. M. Strużyckiego, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 19-22.
 2. J. Baruk, Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2002 nr 3, s. 51.
 3. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003.
 4. Mikroprzedsiębiorstwa: sytuacja ekonomiczna, finansowa, właściciele, red. E. Balcerowicz, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002.
 5. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w kitach 2003-2004, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 6. P. Żuromski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce - Instrumenty wspierania konkurencyjności, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Łódź 2006.
 7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 8. Podstawy ekonomiki przemysłu, red. W. Janusz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 9. J. Jędrzejczak-Gas, Małe i średnie przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju współczesnych gospodarek - wykład, Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.
 10. J. Hozner, I. Markowicz, Małe firmy - analizy i diagnozy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 11. Z. Dach, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu