BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gardzińska Anna (Uniwersytet Szczeciński), Sidorkiewicz Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Inicjatywa "Europejskie Stolice Kultury" jako forma turystycznej promocji Szczecina
"European Capitals of Culture" Initiative as a Way of Tourist Promotion of Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 113-124, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Promocja miasta, Promocja turystyki, Kultura
City promotion, Promotion of tourism, Culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym danego obszaru (regionu, miasta). Rozwój turystyki powinien być stymulowany poprzez podejmowanie działań promocyjnych mających na celu zapoznanie potencjalnych turystów z ofertą turystyczną obszaru. Jednym ze sposobów promocji turystycznej miasta jest uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach bądź inicjatywach turystycznych. Celem artykułu jest przedstawienie jednej z możliwości promowania miast, jaką stanowi inicjatywa "Europejskie Stolice Kultury". Pierwsza część artykułu dotyczy specyfiki i instrumentów promocji turystycznej miasta, w drugiej opisano genezę i charakterystykę unijnej inicjatywy, w części ostatniej zaś przedstawiono działania podejmowane przez Szczecin w kontekście ubiegania się o tytuł "Europejskiej Stolicy Kultury".(abstrakt oryginalny)

Tourism plays a significant role in the social and economic development of a particular area (region, city). The growth and development of tourism should be stimulated by introducing promotional activities, which aim at getting the potential tourists familiar with the tourist offers of the region. One of the ways to promote the city is the participation in various kinds of events and tourist activities. The aim of the paper is to present one of the possibilities to promote the city, which in this case would be the initiative, called "European Capitals of Culture". The first part of the paper describes the specificity and the tools to promote the city. The second part explains the genesis and characteristics of this EU initiative. The last part presents the proactive measures introduced by the city of Szczecin in order to acquire the title of the "European Capital of Culture".(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
  2. R. Kunce, Promocja turystyki, w: Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordon. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 97.
  3. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
  4. M. Czornik, Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000, za: J. Śniadek, Public relations jako forma promocji turystycznej regionu (na przykładzie gmin powiatu leszczyńskiego), w: Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Niechorze 2004, s. 155-156.
  5. A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
  6. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.
  7. Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu