BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orfin Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola markowego produktu turystycznego w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie The Tall Ships' Races w Szczecinie
Role of Tourist Brand-Name Products in Creating the Image of the City on the Example the Tall Ships' Races in Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 183-192
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Wizerunek miasta, Produkt turystyczny, Marka produktu
City image, Tourist product, Product brand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Miasta jako specyficzne jednostki terytorialne zmieniały się na przełomie wieków. Ich rozwój zależy od wielu czynników. Potrzeba kreowania wizerunku i marki miast jest niezwykle silna, a tym samym determinuje rozwój jednostki, jej popularność, możliwości przyciągania młodych ludzi. Istotny wpływ na wizerunek miasta mają nie tylko odwiedzający, ale przede wszystkim mieszkańcy, którzy tworzą pozytywną atmosferę. Tworzenie odpowiedniego klimatu jest esencją brandingu. Wizerunek miast może być kształtowany za pomocą wielu narzędzi, a jednym z nich jest organizacja wydarzeń masowych. Imprezy na skalę regionalną, krajową, a nawet międzynarodową przyciągają bardzo dużą liczbę odwiedzających, którzy mogą stać się potencjalnymi turystami. Miasto bazując na organizacji imprez masowych, promuje swoją ofertę, wizerunek, markę na skalę krajową, jak również międzynarodową. Przykładem promowania miast wraz z organizacją imprezy masowej jest Szczecin jako organizator wydarzenia Tall Ship's Races 2007.(abstrakt oryginalny)

Cities are special territorial units, which had been changing at the turn of the century. Branding and image of the city can really develop it, attract young people, investors and tourists. Inhabitants feel a bond with the city and identify with it, what create a unique climate, atmosphere and an aura of positive emotions. That is essence of the branding concept. Creating the image of the city is relatively long process, and it requires the hard work of the municipal authorities and inhabitants. Cities can create it (image) by means of shaping tourist brand - name products. The brand - name products can also occur in the form of mass events. Organization of mass events in the city is connected with region's adaptation to servicing a huge amount of visitors. There is an additional, positive effect such as infrastructure conditions improvement. The city is also promoted in the international presentation with the brand of the event. Building the brand image of the city based on mass events organizing, is used by many cities, including Szczecin. In 2007 Szczecin was a host of the international event, which is The Tall Ships' Races. The Tall Ships' Races is a good example of the fact that tourist brand - name products have strong, positive effect on creating the brand of the city.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Altkorn, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2004.
 2. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1999.
 3. A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007.
 4. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 5. H. Meffert, Stadtmarketing, Sympozjum "Stadtvisionen, Stadtstrategien und Stadtmarketing in der Zukunft", Munster, 1989.
 6. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 7. Marka turystyczna. Założenia metodyczne, w: Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin - Niechorze 2004, s.119.
 8. J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
 9. A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 10. M. Trueman, M. Klemm, A. Giroud, Can a city Communicate? Bradford as a Corporate Brand, "Corporate Communications: An International Journal" 2004, Issue 4.
 11. M. Korczyńska, Marka miasta, "Marketing i Rynek" 2006, nr 12, s. 2.
 12. J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
 13. M. Lalli, W. Ploter, Corporate Identity fur Stadte, "Marketing ZFP" 1991.
 14. M. Kosters, Techniques Identifying and Evaluating Tourist Products, Breda, NWIT, 1970.
 15. T. Chudoba, Marketing w turystyce, CeDeWu, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu