BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Matlegiewicz Małgorzata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej województw w Polsce w 2008 roku
Spatial Diversity of Tourist Attractiveness Voivodeships in Poland in 2008
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 57-67, tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Województwo, Atrakcyjność turystyczna
Voivodship, Touristic attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesna turystyka jako zjawisko społeczne i gospodarcze opiera się na wielu czynnikach, do których należy między innymi zaliczyć "potrzeby człowieka i jego motywacje, czas wolny od pracy, siłę nabywczą ludności, urbanizację, stan środowiska przyrodniczego, środowisko społeczne, psychologiczne i socjologiczne, konsekwencje rozwoju cywilizacji, walory turystyczne, politykę państwa w dziedzinie turystyki, rozwój transportu"1. Jednym z ważnych czynników wpływających na rozwój turystyki w regionie są walory turystyczne, często zwane również "dobrami turystycznymi" bądź "zasobami turystycznymi". Wprawdzie każde z tych pojęć różni się nieco od siebie i zawiera inne treści, to jednak w ogólności można je uznać za walory turystyczne regionu. Walory turystyczne, uznane za atrakcje turystyczne, są dla regionu źródłem zaspokajania potrzeb turystów w zakresie wypoczynku, rekreacji, wycieczek krajoznawczych czy też lecznictwa sanatoryjnego. Przedmiotem zainteresowania turystów są zatem walory turystyczne stanowiące zasoby środowiska naturalnego i kulturowego oraz obiekty pozaprzyrodnicze, które stają się przedmiotem zainteresowania turystów i decydują o atrakcyjności turystycznej regionu.(fragment tekstu)

A survey of spatial diversity of tourist attractiveness according to voivodeships (provinces) in Poland was conducted in 2008. A set of diagnostic variables characteristic of links with various branches of social and economic life has been selected. The analysis has been carried using taxonomic growth test. The distinction of measured objects has been made on the basis of synthetic measures and four typological groups including objects with similar level of development of the tested phenomenon were separated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Kałamucki, Walory przyrodnicze czynnikiem stymulującym rozwój turystyki w województwie podlaskim, w: Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionu wschodniej Polski, red. R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2003
  2. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002
  3. E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu