BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowicz Edyta (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Toczek-Werner Sylwia (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Sołtysik Mariusz (Starostwo Powiatowe we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane zasoby strukturalne potencjału turystycznego (na przykładzie gminy Długołęka)
Selected Structural Resources of Touristic Capacity (Based on the Commune of Długołęka Example)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 95-105, tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Gmina, Turystyka, Zmiany strukturalne
District, Tourism, Structural changes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W badaniach nad potencjałem turystycznym miejscowości, gmin i regionów dominującą rolę odgrywają dwie podstawowe grupy zasobów turystycznych stanowiących o jego wartości. Większość opracowań naukowych odnosi się w tym przypadku do zasobów strukturalnych i funkcjonalnych1. Analizy oraz oceny ich występowania i wielkości wykorzystywane są m.in. do tworzenia dokumentów strategicznych, określania przydatności obszarów do recepcji ruchu turystycznego i prognozowania rozwoju funkcji turystycznej czy nawet jako element konkurencyjności między regionami, powiatami, gminami lub miejscowościami.(fragment tekstu)

The study forms part of inquiries describing the usefulness of suburban areas of Wrocław to undertaking touristic activities by Wrocław tenants. It describes a state of preparation by neighbouring communes to reception of touristic movement. The conducted research and the inventory control of touristic development of the commune of Długołęka is one of investigative tasks, beside the stock taking and the rating of touristic, natural and cultural values. the communication accessibility as well as the assessment of functional supplies, which will serve to evaluation of the touristic capability of suburban communes and in effect to assessment of usefulness the suburban areas to fulfilling needs as regards undertaking weekend recreation by inhabitants of large cities.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005
  2. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2007; A. Panasiuk, Zagospodarowanie turystyczne jako warunek rozwoju regionalnego, w: Rola turystyki w gospodarce regionu, red. J. Wyrzykowski, WSH, Wrocław 2007; J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk
  3. Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy rozwoju, red. J. Wyrzykowski, Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu