BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślusarczyk Magdalena (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Tytuł
pomoc Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i transportu w ramach funduszu ISPA
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003, t. 3, s. 337-363, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Transport, Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), Pomoc finansowa
Environmental protection, Transport, Instrument for Structural Policies for Pre-accession (ISPA), Financial aid
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
ISPA - Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej, został ustanowiony na mocy Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej, z dnia 21 czerwca 1999 roku. Instrument skierowany jest na dostosowanie Polski oraz pozostałych krajów do wspólnotowych standardów w zakresie infrastruktury poprzez udzielanie finansowego wsparcia na działania związane z ochroną środowiska i transportem. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej, Dz.U. WE nr 1267 z 1999 r.
 2. Zembrzuski M., Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej - ISPA, [w:] Droga do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, praca zbiorowa, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2000.
 3. Polska, Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2002-2003; Uzupełnienie i rozszerzenie dokumentu " Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2000-2002 ", przyjętego przez Komitet Integracji Europejskiej 22 grudnia 1999 r., Warszawa, styczeń 2002.
 4. ISPA, Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej, Programowanie i Zasady Wdrażania w Polsce, UKIE, Warszawa 2002.
 5. Strategia wykorzystania funduszu ISPA jako uzupełniającego instrumentu realizacji polityki ekologicznej państwa, Ministerstwo Środowiska, Departament Obsługi Funduszy Zagranicznych, Warszawa 2001.
 6. Bachleda-Curuś T., Fundusz ISPA - wsparcie dla inwestycji ekologicznych samorządów, [w:] Almanach środków pomocowych Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod. red. N. Słowika, M. Korkucia, Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, Kraków 2000.
 7. Narodowa Strategia dla Sektora Transportu (fundusz ISPA), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2000.
 8. Myczkowska A., ISPA: odległy cel, "Rzeczpospolita" nr 4 z dnia 6 stycznia 2003 r.
 9. Dz.U. WE nr L 175 z 5 lipca 1985 r., s. 40; dyrektywa ta zmieniona została przez dyrektywę 97/11 AVE (Dz.U. WE nr L 73 z 14 marca 1997 r., s.5).
 10. Dz.U. WE nr L 228, z 9 września 1996 r.
 11. www.mi.gov.pl/source.php?plik=Uniaeuro.
 12. www.mos.gov.pl/ispa/index.html.
 13. www.nfosigw.gov.pl/info/ISPA/index.html.
 14. www.ukie.gov.pl.
 15. www.gddkia.gov.pl.
 16. www.pkp.pl.
 17. www.europa.delpol.pl.
 18. www.msi.pl.
 19. www.parp.gov.pl.
 20. www.cie.gov.pl.
 21. www.biznespartner.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu