BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowicz Edyta (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Sołtysik Mariusz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Toczek-Werner Sylwia (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Zasoby społeczno-demograficzne potencjału turystycznego obszaru
Socio-Demographic Resources of Tourist Potential of an Area
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 107-114, tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Demografia, Turystyka
Human resources, Demography, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnej gospodarce turystycznej zaznacza się silny trend orientacji na klienta, konieczność rozpoznania jego potrzeb i preferencji oraz śledzenia zmian w tym zakresie. W tym nurcie mieszczą się takie pojęcia, jak "spełnienie potrzeb i oczekiwań nabywcy", "zgodność z oczekiwaniami". Większość działań z tego nurtu zakłada nie tylko aktywność w zakresie rozpoznania, ale także kreowania oczekiwań turystów, które są specyficznymi "drogami" do uzyskania przewagi konkurencyjnej i dyferencjacji oferty usługowej. W polskich realiach dominuje niestety podejście pasywne, które ogranicza się do minimalizacji poziomu niezadowolenia turystów oraz liczby możliwych przyczyn reklamacji1.(fragment tekstu)

The subject of this study is the role of social and human resources as well as the institutional environment in the contemporary socio-economic business, including tourism economy. The aforementioned elements are called the functional resources of tourist potential or the local social endowment. The paper presents preliminary results of research into these issues carried out in tourist community of Sobótka in the dolnośląskie province.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Kachniewska, Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego, w: Turystyka w badaniach naukowych, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Prace ekonomiczne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2006
  2. T. Żabińska, Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie, w: Turystyka w badaniach
  3. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
  4. J.S. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology" 1988, vol. 94
  5. R.D. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995
  6. F. Fukuyama, Wielki wstrząs, Politeja.pl, Warszawa 2000
  7. K. Janc, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8, Wrocław 2009
  8. OECD, Human Capital Investment. An International Comparison, OECD, Paris 1998, s. 113; OECD, Learning for Tomorrow's World. First Results from PISA 2003, OECD, Paris 2004
  9. E. Jakubowicz, Kapitał ludzki podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego, w: W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, red. K. Frysztacki, K. Heffner, Opole 2003
  10. S. Cote, The Contribution of Human and Social Capital, "Canadian Journal of Policy Research" 2001, vol. 2
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu