BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jalinik Mikołaj (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Rozwój turystyki na obszarze przyrodniczo-krajobrazowym ,,Haćki" im. prof. J.B. Falińskiego
The Development of Tourism in the Prof. Faliński ,,Haćki" Natural and Landscape Area
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 115-125, il., rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Region turystyczny, Turystyka
Tourist region, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W województwie podlaskim występuje znaczna liczba miejsc i miejscowości, które wymagają turystycznego zagospodarowania. Terenem, który nie został dostrzeżony przez mieszkańców i władze samorządowe pod względem zagospodarowania turystycznego, jest obszar przyrodniczo-krajobrazowy im. Prof. J.B. Falińskiego w Haćkach, liczący 164 ha. Projekt w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo- krajobrazowego pod nazwą "Haćki" im. Prof. J.B. Falińskiego został sporządzony przez Towarzystwo "Haj" na podstawie wieloletnich wyników badań naukowych prof. J.B. Falińskiego i prof. A. Bery, archeologów z Instytutu Archeologii i Etnologii w Warszawie oraz wielu innych autorytetów naukowych. Opisany obszar spełnia formalne, jak i faktyczne warunki do ustanowienia zespołu przyrodniczo- krajobrazowego, natomiast wymaga zagospodarowania, co pozwoli na utrzymanie, pielęgnowanie i prezentowanie naturalnych i kulturowych walorów tego terenu oraz rozwój rodzajów i form turystyki. Ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą "Haćki" umożliwi rozwój zrównoważony w środowisku lokalnym i jednocześnie będzie szansą na pozyskanie środków finansowych z budżetu gminy i innych instytucji oraz organizacji rządowych i pozarządowych.(fragment tekstu)

In the article there was presented the attractiveness of a natural and landscape area, which needs some tourist development. Taking into consideration its tourist advantages and location, it should be stressed hat there is some need for bringing the area to the social use. That would do good for the inhabitants of the Podlasie province and the adjacent areas. The involvement of self-government and socio-political organizations is essential to carry out the undertaking to its proper usage. The aim of the article is to present any possibilities of the usage of the unique area for the needs of the development of the tourist movement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Zespół przyrodniczo-archeologiczny na Równinie Bielskiej (Haćki), red. J.B. Faliński, A. Bera, Z. Kobyliński, A.J. Kwiatkowska-Falińska, BSG UW, nr 4(2)/1, PIG w Warszawie, Warszawa 2005
  2. E. Bończak-Kucharczyk, Katalog parków i ogrodów zabytkowych dawnego województwa białostockiego, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Białystok 2000
  3. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu