BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Latosińska Jolanta (Uniwersytet Łódzki), Żek Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Potencjał turystyczny obszarów nadbużańskich na przykładzie gminy Sarnaki
Tourist Potential of the Bug River's Areas. the Case Study of Sarnaki Commune
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 145-157, rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Gmina, Turystyka, Środowisko przyrodnicze
District, Tourism, Natural environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Potencjał turystyczny definiowany jest w literaturze przedmiotu1 jako wszelkie elementy środowiska geograficznego oraz zachowania i działania ludności miejscowej, które mogą być wykorzystane do uprawiania bądź organizowania turystyki. Potencjał turystyczny obejmuje więc wszelkie zasoby strukturalne (walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, dostępność komunikacyjną) i funkcjonalne (ekonomiczne, polityczne, kulturowe, technologiczne, psychologiczne, ekologiczne i społeczno-demograficzne), warunkujące rozwój turystyki na określonym obszarze. W niniejszym artykule zaprezentowano zasoby strukturalne jednej z nadbużańskich gmin - gminy Sarnaki, oraz ich wykorzystanie przez ruch turystyczny. Został przygotowany na podstawie inwentaryzacji terenowej oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród turystów na początku lipca 2009 roku.(fragment tekstu)

In this paper authors present structural resources (and its using) of tourist potential (tourist attractions, lodging and transport infrastructure) of Sarnaki commune, located on the Bug River. The article is based on inventory of tourist potential's resources and on survey by questionnaire of tourists, carried out in July 2009. Tourism in Sarnaki commune has been developed thanks to natural attractions. The main effect of mentioned development is large tourist infrastructure, especially second homes and leisure centres located close to the Bug River (space of tourism colonisation). On places located further from the river, there is a plenty of tourist farms, which stimulate development of tourism. In this paper authors proved beyond doubt that tourist infrastructure has a strictly seasonal character according to seasonal tourist demand, strongest from January till August. Survey by questionnaire of tourists has established that Bug River becomes less attractive, as a result of water pollution (the negative effect of economic development of Poland, Ukraine and Belarus). The conclusion of research presented in this paper is that development of tourism on mentioned area needs cooperation between both adjacent districts and neighbouring countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa, 2009
  2. J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2001
  3. J. Makaruk, Sarnaki w byłym powiecie konstantynowskim, Sarnaki 2006; R. Zubkowicz, Sarnaki i okolice. Przewodnik, Sarnaki-Międzyrzec Podlaski 2007
  4. Monografia Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu", red. H. Kot, maszynopis pracy dostępny w siedzibie dyrekcji PK "Podlaski Przełom Bugu w Janowie Podlaskim", Janów Podlaski 1995
  5. S. Arasymowicz, W. Duklewski, W. Grabowski, A. Jurzyk, A. Kasprzyk, Biała Podlaska i Południowe Podlasie - przewodnik, BTiR Piechocka, Biała Podlaska 1998; M. Żek, Przemiany sołectwa Serpelice (gm. Sarnaki) pod wpływem funkcji turystyczno-wypoczynkowej, maszynopis pracy magisterskiej, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, promotor: S. Liszewski, Łódź 2007
  6. M. Żek, Funkcja turystyczna gminy Sarnaki, w: Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych, red. L. Kasprzak, UAM, Poznań 2009
  7. S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna, "Turyzm" 1995, t. 5, z. 2
  8. M. Bochenek, G. Godlewski, Walory turystyczne Euroregionu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej i integracji społeczno-kulturowej w zjednoczonej Europie, Biała Podlaska 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu