BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bera Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Makroekonomiczna pozycja sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce
Macroeconimical Position of Smesectorin the Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 385-393, rys., tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Makroekonomia, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gospodarka
Macroeconomics, Small business, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istotnym aspektem działalności mikro i małych przedsiębiorstw jest ich stabilizacyjny wpływ na gospodarkę. Ważne jest także to, że mikro i małe przedsiębiorstwa znacznie lepiej radzą sobie z recesją, kryzysem czy załamaniem koniunktury. Jest to wynikiem lepszych zdolności adaptacyjnych oraz większych możliwości elastycznego reagowania na oddziaływania rynku23. Mniejsza w porównaniu z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami aktywność mikro i małych firm sprawia, że w mniejszym stopniu odczuwają one pogorszenie światowej koniunktury gospodarczej, ponieważ często ich działalność ogranicza się do rynków lokalnych oraz rynku krajowego.(fragment tekstu)

The article presents the position of sector micro and small sized enterprises in the economy. A special attention was put to the four basics functioning: create new jobs, structural changes, introduce innovations and integration of the national economy with global economy.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Leicht, Der Schumpeter - Unternehmer stirbt nicht aus! Zukunftschancen und Risiken selbständiger Unternehmer, Betriebswirtschaftslehre mittelständischer Unternehmen, red. H. Albach, T. Held, C.E Poeschel Verlag Stuttgart, Stuttgargt 1984
 2. B. Mikołajczyk, Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej. Difin, Warszawa 2007
 3. P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce. PWN, Warszawa 2005
 4. R.Gabryszak: Typy przedsiębiorczości w doktrynie ekonomicznej, Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce, red. S. Pioch, R. Gabryszak, Difin, Warszawa 2008
 5. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa-Poznań 2001
 6. Betriebswirtschaftslehre der Mitel- und Kleinbetriebe, red. H.Ch. Pfohl, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2006
 7. H.H. Bass, KMU in der deutschen Volkswirtschaft: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Nr 101. Universität Bremen. Bremen 2006
 8. K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998
 9. A. Bielawska, Znaczenie małych firm dla rozwoju gospodarczego, "Ekonomista" 1992, nr 3,
 10. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. K. Safin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008
 11. A.G. Schmidt, Der überproportionale Beitrag kleiner und mittlerer Unternehmen zur Beschäftigungsdynamik: Realität orer Fehlinterpretation von Statistiken?, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1996, Nr 66
 12. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużyński, PWE, Warszawa 2004
 13. F. Kröger, A. Vizjak, A. Kwiatkowski, Sukces w niszach rynkowych. Strategie uzyskiwania globalnej przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2006
 14. R. Bartel, Organisationsgrößen: Vor- und Nachteile, w: Jahrbuch für Sozialwissenschaften, Gettingen 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu