BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skała Magdalena (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Potencjał turystyczny Karpat polskich na przykładzie studenckich baz namiotowych
Tourism Potential of the Polish Carpathian Mountains on the Example of Student Tent Sites Activity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 209-218, rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Turystyka, Studenci
Tourism, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Studenckie bazy namiotowe są nieodłącznym elementem polskich gór, zajmując wyjątkową pozycję wśród turystycznych obiektów noclegowych. Ich powstanie i rozwój wiążą się nieodłącznie z rozwojem Studenckich Kół Przewodnickich w całej Polsce w drugiej połowie XX wieku. Stanowiły one punkt zaopatrzeniowy i noclegowy dla obozów studenckich oraz wielodniowych rajdów, tak popularnych w latach 60. i 80. w Polsce. Pierwsze bazy pojawiły się na początku lat 60. w Tatrach, Karkonoszach i Bieszczadach1. Szczególnie w tych ostatnich, prawie całkowicie wyludnionych i pozbawionych schronisk, były jedyną szansą na dach nad głową dla wędrującego turysty. Z czasem pojawiły się w innych częściach gór, a także na nizinach. Bazy te przyczyniły się do rozwoju nie tylko pieszej turystyki górskiej, ale i turystyki studenckiej. Mimo że ich liczba obecnie nie jest już tak imponująca jak kilkadziesiąt lat temu, wciąż stanowią ważny element potencjału turystycznego polskich gór, szczególnie polskich Karpat. Zgodnie z definicją przyjętą przez J. Kaczmarka, A. Stasiaka, B. Włodarczyka2 bazy te są elementem zagospodarowania turystycznego i ważnym zasobem strukturalnym potencjału turystycznego południowej części Polski. (fragment tekstu)

The article presents the process of shaping tourism infrastructure of the Polish Carpathian Mountains after the Second World War on the example of student tent sites. In late 20th century, at the time when Student Guide Circles were developing in whole Poland, tent sites were supply points as well as starting and ending points for severalday- long hikes. Increasing tourist traffic, particularly of youth and student groups, caused such type of tourism infrastructure in Polish mountains to develop intensively. The first such facilities appeared in early 1960s in the Tatras and the Bieszczady Mountains. Particularly in the latter, almost entirely deserted and devoid of hostels, these were the only chance for a roof over the head for a hiking tourist. With time, they appeared in other mountains, as well as in lowland. At the peak of their development there were several tens of them in Poland. Alone in Bieszczady for many years 12-14 sites were open every year, offering over 400 accommodation places. The Author indicates the differentiation of the site base in particular parts of the Carpathian Mountains, drawing attention to factors which either stimulated its development or caused it to decrease. The article presents the areas of student tent sites concentration and attempts to assess them. While assessing, two elements were taken into consideration: the number of accommodation places in the site tents and the height above sea level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Wielocha, Sto lat zorganizowanej turystyki akademickiej w Polsce 1906-2006, "Gościniec PTTK" 2006, nr 2
  2. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
  3. J.S. Baran, Przewodnictwo studenckie w Beskidach, Magury`96, Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie, Warszawa 1996
  4. T. Jarowiecka, O turystyce w środowisku akademickim, w: Wypoczynek oraz turystyka i ich niektóre odniesienia społeczne i geograficzne w Małopolsce w latach 1970-1990, Kraków 2000
  5. P. Sypczuk, Pustoszejące szlaki: 100-lecie turystyki studenckiej, "Poznaj Swój Kraj" 2006, nr 4-6
  6. T. Kowalik, Przewodnicy górscy z Warszawy: pięćdziesięciolecie Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich, "Barbakan" 2008, nr 39
  7. B. Zawilińska, Funkcjonowanie studenckich kół przewodników górskich w Polsce, "Folia Turistica" 2002, nr 13
  8. Studenckie chatki i bazy namiotowe. Informator, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 2009
  9. N. Figiel, Takie dziwne miejsca w górach - Studenckie Bazy Namiotowe, "Gazeta Górska" 2009, nr 67
  10. M. Skała, K. Szpara, Zagospodarowanie turystyczne Karpat Polskich. Studium porównawcze schronisk górskich PTTK, w: Polityka regionalna zagospodarowania turystycznego, red. B. Meyer, A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe nr 465, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 8, WNUS, Szczecin 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu