BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skała Magdalena (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Szpara Krzysztof (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Potencjał turystyczny województwa podkarpackiego W świetle badań ruchu turystycznego
Tourism Potential of the Podkarpacie Region in the Light of Research on Tourist Traffic
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 219-227, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Słowa kluczowe
Województwo, Ruch turystyczny
Voivodship, Tourist movement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cechą charakterystyczną województwa podkarpackiego jest jego lokalizacja. Jest ono bowiem województwem wysuniętym najdalej na południowy wschód kraju, a w Bieszczadach na górze Kremenaros (1221 m n.p.m.) spotykają się granice Polski, Słowacji i Ukrainy. Współczesny wizerunek województwa kształtowało pogranicze, na którym te ziemie od zawsze funkcjonowały. Z różnorodności dziedzictwa kulturowego zrodziły się nieporównywalne z innymi regionami Polski walory kulturowe, istniejące na bazie atrakcyjnego turystycznie środowiska przyrodniczego. Za perłę podkarpackiej turystyki mogą bez wątpienia uchodzić obszary górskie polskich Karpat: Bieszczady, Beskid Niski. Duże walory krajobrazowe przypisuje się także pogórzom: Strzyżowskiemu, Dynowskiemu i Przemyskiemu. Natomiast północna część województwa, tj. Kotlina Sandomierska i przylegające do niej od wschodu Roztocze, obfituje w bogactwo zabytków kultury. Pojęcie "potencjał turystyczny" nie jest w literaturze przedmiotu jednoznacznie definiowane. Najczęściej używana definicja J. Kaczmarka, A. Stasiaka i B. Włodarczyka określa potencjał turystyczny jako wszystkie elementy środowiska geograficznego i zachowania człowieka, które mogą być wykorzystywane do uprawiania turystyki bądź do zajmowania się turystyką, czyli wszelkie zasoby strukturalne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na określonym terenie.(fragment tekstu)

In the area of the Podkarpacie region there are some of Poland's most attractive tourism subregions. Outstanding tourist attractions certainly include the Bieszczady National Park, Lake Solina, the Palace and Park Complex in Łańcut, or the Old Town in Przemyśl. Basing on a range of attractions, various tourist products are prepared and described in many folders. Promotion includes both the whole region and its particular attractions, tourist routes, or localities. The most essential document concerning the region's tourist function is "Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013" - Strategy of Tourism Development for the Podkarpacie Region (Voivodeship) for the Years 2007-2013. However, do the informational materials focus on appropriate places and attractions? Are they suitably promoted? In this article, the Authors compare the scope of the region's promotion with an actual depiction of tourists' interest in the Podkarpacie region. The study uses current results of research on tourist traffic in the Podkarpacie region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
  2. Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V-IX 2009 roku, praca zbiorowa wykonana pod kierunkiem dr. K. Szpary, badanie wykonane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2009
  3. Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Warszawa 2006
  4. K. Szpara, Bieszczady jako region turystyczny, w: Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty turystyki, red. K. Szpara, M. Gwóźdź, Konsorcjum Akademickie, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Kraków-Rzeszów-Zamość 2009
  5. M. Koszałka, Zmiany krajobrazu kulturowego po II wojnie światowej na przykładzie cerkwi bieszczadzkich, w: Problemy turystyki i hotelarstwa, Zeszyt 4, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia 2002
  6. M. Skała, K. Szpara, Diversity of borders in the Carpathian Euroregion based on the Bieszczady Mountains, w: Border and transborder tourism for European integration, red. W.J. Cynarski, K. Obodyński, A. Nizioł, Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Rzeszów 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu