BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Ardan Roman (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ocena wywołanych czynnikami pozacenowymi zmian prawdopodobieństwa ubiegania się o kredyt bankowy przez małe przedsiębiorstwa
Evaluation of Changes in Probability of Applying for a Bank Credit by Small Enterprises Caused by Non-price Factors
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 144, s. 603-615, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kredyt bankowy, Model logitowy
Small business, Bank credit, Logit model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ewaluacja wpływu zmiennych pozacenowych na prawdopodobieństwo ubiegania się o kredyt bankowy. Przyjęto tezę, iż największy wpływ na zmiany owego prawdopodobieństwa ma nastawienie małych przedsiębiorstw do kredytu bankowego. Badanie przeprowadzono na podstawie modelu wykorzystującego regresję logitową. Badaniem objęto 368 małych podmiotów, w tym 231 mikroprzedsiębiorstw. Ewaluacji wpływu zmiennych objaśnianych (czynników) na prawdopodobieństwo ubiegania się o kredyt bankowy dokonano przez analizę krzywych reakcji prawdopodobieństwa (probability response curves).(abstrakt oryginalny)

The article's aim is to evaluate the impact of non-price variables on the probability of applying for a bank credit by small enterprises. An idea was adopted that the greatest impact on the change in this probability is the attitude of small businesses to bank credit. Research was based on a model using Logit regression. The study included 368 small entities, 231 of which were micro-enterprises. The evaluation of the impact of variables (factors) on the probability of applying for a bank credit was made by analyzing the response probability curves.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amemiya Т., Qualitive responce models: a survey, "Journal of Economic Literature" 1981 nr 19.
 2. Burinskiene M., Rudzkiene V., Application oflogit regression models for the identification of market segments, "Journal of Business Economics and Management" 2007.
 3. Butryn В., Fura M., Wyznaczanie prawdopodobieństwa podjęcia decyzji z użyciem modelu probitowego i logitowego, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2005 nr 2.
 4. Greene W.H., Econometric Analysis, 4th edition, Prentice Hall, 2000.
 5. Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.
 6. Hoetker G., The use of logit andprobit models in strategic management research: critical issues, "Strategic Management Journal" 2007 no 28.
 7. Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.
 8. Rydz E., Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2006.
 9. Suszyński A., Funkcje podstawowe w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Środkowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
 10. Verbeek M., A Guide to modem Econometrics, John Wiley & Sons Ltd., 2000.
 11. Zawadzka D., Działalność małych przedsiębiorstw na obszarze Pomorza Środkowego - struktura i efektywność, [w:] Pomorze Środkowe - społeczeństwo, wieś, gospodarka. Wybrane problemy, D. Zawadzka (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Koszalin 2008.
 12. Zawadzka D., Ardan R., Modelowe ujęcie czynników pozacenowych wpływających na prawdopodobieństwo ubiegania się o kredyt bankowy przez małe przedsiębiorstwa, [w:] Finanse przedsiębiorstw, A. Kopiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 98, UE, Wrocław 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu