BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filip Paulina (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Finansowanie msp za źródeł zewnętrznych - ujęcie regionalne
External Sources of Funding in MSP Sector - Analysis in Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 53-61, tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gospodarka regionalna
Enterprise finance, Small business, Regional economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Każda działalność gospodarcza ze swej natury jest uwarunkowana zapotrzebowaniem na kapitał i nowe środki produkcji. Brak własnych środków finansowych w przedsiębiorstwie wymusza konieczność poszukiwania innych, zewnętrznych źródeł finansowania7. Biorąc pod uwagę postawy i przemiany zachodzące w otoczeniu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim, rezultaty ich starań o pozyskanie środków z funduszy UE należy uznać za średnie. Analiza przestrzenna potwierdza istnienie dużych dysproporcji w aktywności gospodarczej sektora MSP na obszarze województwa, gdzie można wyróżnić tylko kilka silnych i aktywnych gospodarczo ośrodków. Największą aktywnością wykazali się przedsiębiorcy powiatu rzeszowskiego, ale tuż za nimi znajdują się przedsiębiorcy z grupy powiatów aktywnych powyżej średniej: dębickiego, mieleckiego i krośnieńskiego. Przedsiębiorcy z pozostałych powiatów byli znacznie mniej aktywni. Negatywnie w zestawieniu prezentują się powiaty, w których wykorzystano tylko jedną dotację: jarosławski, leski i strzyżowski, oraz powiat lubaczowski, w którym żaden przedsiębiorca nie wykorzystał dotacji. Złożone procesy społeczne i gospodarcze warunkują postawy przedsiębiorców wobec pozyskiwania środków zewnętrznych i odwrotnie, co przejawia się w relacjach systemu sprzężeń zwrotnych.(fragment tekstu)

For years small and medium sized enterprises in Poland have a tendency to funding of their development from own sources. Lack of own financial resources creates necessity for searching different, external sources of funding in practice. The main problem of article was the analysis of activity MSP sector in podkarpacie province in the area of absorption taking founds from European Union and the evaluation of efficiency and necessity in this form of financing(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Mikołajczyk, Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, Difin, Warszawa 2006.
  2. A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2003.
  3. H. Waniak-Michalak, Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007
  4. Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce - wybrane aspekty, red. I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2006.
  5. A. Rogut, Potencjał polskich MSP w zakresie absorbowania korzyści integracyjnych, Łódź Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008
  6. Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, red. A. Alińska, E. Latoszek, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
  7. M. Grzebyk, Z. Kryński, Przedsiębiorczość na szczeblu lokalnym na przykładzie gminy Kolbuszowa, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność, red. K. Jaremczuk, Tarnobrzeg 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu