BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczuk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Partycypacja obywatelska ważnym czynnikiem umacniania misji samorządu terytorialnego
Civic Participation as an Important Factor in Strengthening the MIssion on Self-Government Entities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 61, s. 471-487, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie.VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Partycypacja społeczna, Samorząd terytorialny
Social participation, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Partycypacja obywatelska, zwana także społeczną, to zjawisko bardzo akcentowane w koncepcji nowego zarządzania publicznego (new public management - NPM), polegające na uczestniczeniu mieszkańców danej miejscowości, gminy, powiatu, regionu, a nawet państwa, w identyfi kacji i rozwiązywaniu wspólnych potrzeb, problemów decyzyjnych. Tego typu zachowania wśród społeczności lokalnej to inaczej zarówno wszelkiego rodzaju przejawy organizowania się (zrzeszania) ludzi zmierzających do osiągnięcia wspólnych celów (w tym także do zaspokojenia swoich potrzeb materialnych i niematerialnych), jak i włączanie się ludności oraz stworzonych przez nią organizacji w proces realizacji zadań publicznych przez władze rządowe lub samorządowe.(fragment tekstu)

The restoration of self-government entities in 1990 has been widely reported as an act of crucial political, social and economic meaning. Among the many tasks assigned by law to local governments, is an epoch-making challenge: taking over the mission of transformation the state into democratic civil society. Expression of this task is the phenomenon of "citizen participation". The structure consist of many essential elements such as: - forms of community participation in collective life (ladder of participation); - civic initiative in the process of creating legal acts; - social participation in local government investment processes; - shaping of public space; - social control by the implementation of statutory tasks of local government. Patterns of civic participation in solving local public affairs in Poland is not rich and do not have a long tradition. In the next decade civic participation is going to be the slogan and goal, which are hard to implement in practice of functioning of local communities. The great challenge is development of the local democracy and creating adequate conditions for the representatives of communities to participate in local government activity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandarzewski K., Chmielnicka P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2006
 2. . Cybulski B., Nieprawidłowości w zakresie gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego stwierdzane przez regionalne izby obrachunkowe, w: W. Miemiec (red.), Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2006.
 3. Kijowski D.R., Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych - zagadnienia ogólne, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 1-2.
 4. Kościuk D.J., Udział organizacji społecznych w samorządowych procesach infrastrukturalnych, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 1-2.
 5. Kula G., Samorząd dobrem publicznym - problem percepcji, w: J. Kleer (red.),Samorząd lokalny - dobro publiczne, CeDeWu, Warszawa 2008.
 6. Kurczewska J., Lokalne społeczeństwo obywatelskie, w: B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, Scholar, Warszawa 2006.
 7. Lipiec-Warzecha L., Egzekwowanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych. Wybrane problemy, "Finanse Komunalne" 2007, nr 9.
 8. Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, ODDK, Gdańsk 2002.
 9. Miruć A., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 1-2.
 10. Pająk K., Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 11. Siemiński W., Współzarządzanie gminą, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa- Zielona Góra 1999.
 12. Suławko-Karetko A., Udział społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej w kontekście reklamy zewnętrznej, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 1-2.
 13. Swianiewicz P., Klimska U., Mielczarek A., Nierówne koalicje - liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Scholar, Warszawa 2004.
 14. Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 15. Wankiewicz B., Zasoby fi nansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju - rozwiązania modelowe, CeDeWu, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu