BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dramski Mariusz (Uniwersytet Szczeciński), Gutowski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Technologia FTTD jako stymulator rozwoju społeczeństwa informacyjnego
The FTTD Technology as a Factor of Development of Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 25-38, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Technologia, Społeczeństwo informacyjne, Rozwój
Technology, Information society, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Świat dzisiejszy jest zdominowany przez nauki operujące informacją. Informatyka i telekomunikacja wiodą niepodważalny prym w środowisku nowych usług. Wszechobecna konwergencja, powodująca przenikanie się nie tylko usług, ale również technologii, staje się zjawiskiem powszechnym. Fakt ten przyczynia się do upowszechniania nowej terminologii, takiej jak teleinformatyka lub technologie ICT. Cyfryzacja świata ma szerokie konsekwencje. Powoduje ona zmiany i przekształcenia społeczne. Przeniesienie ekonomicznego środka ciężkości z przemysłu na sektor usług skutkuje tworzeniem się nowej cywilizacji - cywilizacji opartej na wiedzy(fragment tekstu)

In this article introduced basic features and functions of information society in modern economy. Also identified most important factors in process of creating and development of society. The strategy of building of information society introduces the new telecommunicational services. Exist broadcasting medias become insufficient. The solution of this problem are optical networks FTTD - Fibre To The Desk. They are very expensive. However demand on modern services extorts initiation optical networks. The question is: not if but when we start building this networks.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bliźniuk G., Nowak S.J., Społeczeństwo informacyjne 2005, Wyd. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005 r.
 2. Buczkowski K., Sieć komputerowa w gminie. Wybrane problemy organizacji i zarządzania, Fundacja Wspomagania Wsi, 2007 r.
 3. FTTH European Panorama, listopad 2008, materiały konferencyjne FTTH Council Europe Conference, Kopenhaga 11 lutego 2009 r., materiały dostępne w Internecie pod adresem: http://www.ftthcouncil.eu/documents/studies/Market_Data- December_2008.pdf
 4. George J., Start thinking about 3 to 30 Gbps by 2030! Today's networks can be designed to eventually carry that traffic; here's how., w: Broadband Properties, OFS, www.broadbandproper ties.com, październik 2006
 5. http://www.weforum.org/en/index.htm
 6. ONO, European FTTH Council: So what's happening on the Spanish market?, 2007 r.
 7. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2009-2010, raport dostępny w Internecie pod adresem: http://www.weforum.org/pdf/GCR09/- GCR20092010fullreport.pdf
 8. World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2008-2009, raport dostępny w Internecie pod adresem: http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/- main/fullreport/index.html
 9. World Economic Forum, The Lisbon Review 2008. Measuring Europe's Progress in Reform., Szwajcaria 2008 r., raport dostępny w Internecie pod adresem: http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Lisbon%20Review/index.htm
 10. www.nazwa.pl
 11. Zacher L.W., Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu