BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stecyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wiedza i nauczanie elektroniczne w społeczeństwie informacyjnym
Knowledge Management and Elearning in Global Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 39-48, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Wiedza, Społeczeństwo informacyjne, Zdalne nauczanie
Knowledge, Information society, e-learning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiek XXI jest wiekiem informacji, która została powszechnie uznana za jeden z najważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, i która, obok klasycznych czynników produkcji: ziemi, kapitału i pracy, determinuje postęp cywilizacyjny. Wraz ze wzrostem znaczenia informacji jako podstawowej jednostki komunikowania się międzyludzkiego wzrasta znaczenie szeroko rozumianych systemów i sieci informacyjnych, których największym i najbardziej złożonym przedstawicielem jest globalne społeczeństwo informacyjne. Pierwotnie społeczeństwo informacyjne utożsamiano głównie z rozwojem technologii teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji, które kładą nacisk na aspekt technologiczny i informatyczny jako główny element charakteryzujący ten etap w rozwoju cywilizacyjnym. Obecnie jednak przeważa pogląd nakazujący rozszerzenie definicji społeczeństwa informacyjnego na inne płaszczyzny życia społeczno-gospodarczego.(fragment tekstu)

The article shows the evolution of global information society and its impact on knowledge management and education. It contains a characterization of the basic elements of contemporary education model and description of main aspects of electronic learning. Futhermore, the paper shows a various types of elearning and blended learning models than can be implemented in organizations(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P.F., Społeczeństwo prokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  2. Encyklopedia PWN on-line, www.encyklopedia.pwn.pl
  3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., E-learning w systemie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, E-learning w kształceniu akademickim, Wydawnictwo FPIAKE, Warszawa 2006.
  4. http://www.elearningzone.pl
  5. Kluszczyński R.W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2002.
  6. Lubański M., Dylematy cywilizacji informatycznej, praca zbiorowa pod redakcją A. Szewczyk, PWE, Warszawa 2004.
  7. Morrison D., E-learning strategies, How to get implementation and delivery right first time, Wydawnictwo Willey, Chichester 2003.
  8. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  9. Zaliwski A., Korporacyjne bazy wiedzy, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu