BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewski Janusz (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
Tytuł
Regionalne bezpieczeństwo ekonomiczne
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003, t. 3, s. 383-398, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne
Słowa kluczowe
Regionalizacja, Globalizacja, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Rynek kapitałowy
Regionalization, Globalization, Economic safety, Capital market
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Referat poświęcono wybranym problemom regionalizacji i globalizacji w kontekście ich wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. Zdefiniowano pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego w powiązaniu z bezpieczeństwem militarnym. Zwrócono przy tym uwagę na związki problemów militarnych i gospodarczych Polski z bezpieczeństwem międzynarodowym. Podkreślono także współzależność polskiej polityki bezpieczeństwa z zapisami Traktatu o Unii Europejskiej. W referacie omówiono również zasady finansowania polityki rozwoju regionalnego, uwzględniające priorytety o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa ekonomicznego poszczególnych subregionów. Na przykładzie Polski opisano niektóre konsekwencje penetracji przez obcy kapitał gospodarek "wschodzących", charakteryzując przy tym cechy polskiego rynku kapitału. W zakończeniu przedstawiono czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa ekonomicznego. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bemaś B. (red.), Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, Difln, Warszawa 2002.
 2. Bezpieczeństwo gospodarcze Polski. Pojecie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, [w:] strona internetowa http//pbryzi.fin.interia.pl/W/ Bezp.htm, Warszawa 1999.
 3. Ciupiński A., Perspektywy europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, Biuro Prasy i Informacji MON, "Studia i Materiały", Warszawa 1997/43.
 4. Euroregiony, Materiały Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 5. Gruchman B. , Problemy przestrzeni w integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań, 2002/23.
 6. Jędrkiewicz E., Modrzewski A. F. - O poprawie Rzeczypospolitej - Księga II, http://staropoIska. gimnazjum.com.pl.
 7. Liberska B., (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
 8. Małuszyńska E., (red.) Unia Europejska - Polska, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań, 2002/16.
 9. Pietrzyk I., Polityka Regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 10. Polarczyk K., Gospodarka i bilans militarny. Polska na tle krajów NA TO i Europy, Raport nr 119 Wydziału Studiów Budżetowych, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1997.
 11. "Przegląd Rządowy", Warszawa 1992 /12.
 12. Szymański W., Globalizacja, wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 13. Stankiewicz W. (red.), Ekonomika Obrony, wyd. II, AON, Warszawa 1994.
 14. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., T. Purdie, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wyd. FELBERG SJA, Warszawa 2001.
 15. Tomaszewski J., Kojkol J., Tyrała P.(red.), Regionalizm a bezpieczeństwo, AMW, Gdynia 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu