BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Harasim Janina (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Zewnętrzne źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu
External Sources of Financing Micro Enterprises in Time of Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 71-80, tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kryzys gospodarczy
Financing enterprises, Small business, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Reperkusje kryzysu finansowego, który ujawnił się w gospodarce światowej w drugiej połowie 2008 roku dotykają nie tylko uczestników rynków finansowych, ale także podmioty sfery realnej. Polska należy wprawdzie do krajów, które znoszą kryzys relatywnie łagodnie, jednak pomimo to w przedsiębiorstwach narastają problemy z płynnością, kurczeniem się popytu na oferowane produkty i usługi oraz z dostępem do źródeł finansowania. Problemy te nie ominęły również najmniejszych przedsiębiorstw, które - ze względu na swoją specyfikę - i w zwykłych realiach napotykają spore trudności, zwłaszcza w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie ograniczeń, na jakie natrafiają mikroprzedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego w warunkach kryzysu, i kierunków pożądanych zmian w strukturze finansowania zewnętrznego.(fragment tekstu)

The role of micro enterprises in economic growth is crucial. These firms, however, have to face considerable problems, particularly in first years of activity. Specific features of micro enterprises can, paradoxically, prove useful in time of crisis. One of the most important barriers hampering their development is limited access to external sources of finance, principally banking finance. As a result, an overwhelming majority of micro enterprises use their own finance, not only to start a business, but also when developing. In time of crises access of the smallest firms to external capital is even more limited. This situation can be improved by guarantee funds. Other means of raising finance seem more appropriate for micro enterprises, thought. These include loan funds and EU subsidies/loans, which are especially designed for this group of firms. It is not easy, however, to make use of these funds either. On the other hand, particular advantage of these funds in the time of economic slowdown is the fact that they are available for these firms which do not meet the requirements of banks, for example when funds are needed to start up.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Gadomski, Skutki światowego kryzysu finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009
  2. M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2008, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2008
  3. K. Ostrowska, Coraz gorzej w branży leasingowej, "Rzeczpospolita" z 20.02.2009.
  4. A. Lewicki, Dostęp MŚP do oferty banków w okresie dekoniunktury oraz kryzysu, Związek Banków Polskich, II posiedzenie grupy roboczej ds. MŚP, KK i NSRO, 28 września 2009 r.
  5. E. Kosycarz, P. Russel, Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce wynikające z kryzysu na rynkach finansowych i w sferze realnej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 94, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009
  6. S.C. Myers, The Capital Structure Puzzle, "Journal of Finance" 1984, No. 39
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu