BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutowski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Determinanty warunkujące rozwój internetu w Polsce w aspekcie decyzji podejmowanych przez klientów indywidualnych
Determinants of Development of Internet in Poland in Aspect of Decision Individual Customers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 233-242, rys.,tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Rozwój, Internet, Klient
Development, Internet, Customer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek usług telekomunikacyjnych stymulowany dynamicznym rozwojem technologii teleinformatycznych, świadomości społecznej oraz wysokimi dochodami ze świadczenia tych usług, rozwija się w bardzo dużym tempie. Dostępne urządzenia oraz coraz to nowocześniejsze media transmisyjne dają podstawę do oferowania przez operatorów coraz szerszego wachlarza usług telekomunikacyjnych, zarówno tych tradycyjnych, jak również w zakresie transferu danych i nowoczesnych usług społeczeństwa informacyjnego(fragment tekstu)

The determinants of development of Internet in Poland are related with many aspects. The essence of the article is a analysis decisions of individual customers. All customers act in surroundings from which dependent their decisions. Article represents general model of this surroundings, and the strengths working in this surroundings. Author showed, with creators of telecommunicational surroundings are most important for private customer and for process of development Internet in Poland.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Babis H., Wprowadzenie do ekonomiki firmy telekomunikacyjnej, praca zbiorowa pod red. H. Babisa, Wyd. Fundacja na Rzecz Rozwoju US, Szczecin 1999.
  2. Garbarki L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny w nowoczesnej firmie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
  3. Gutowski P., Model otoczenia klienta indywidualnego na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, w: Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, red. H. Babis, Szczecin 2008
  4. Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z.o.o., Poznań 2005.
  5. Maslow A., A Theory of Human Motivation, w: Psychological Review, lipiec 1943.
  6. Otoczenie rynkowe, artykuł dostępny w Internecie pod adresem: http://pl.tpr. pl/Display.aspx?MasterId=029f5b70-baab-4f0f-b4cd-d8aa3d0b4ed&NavigationId =1074
  7. Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku. Klienci indywidualni, Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z.o.o., Sopot, grudzień 2009.
  8. Zajączkowski M., Marketing współczesny. Pryncypia - produkt - cena, Szczecin 2001
  9. Zych A., Dwa oblicza telekomunikacji, artykuł dostępny w Internecie pod adresem: http://globaleconomy.pl/content/view/223/57
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu