BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smalec Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński), Wachowicz Piotr (Urząd Miasta Szczecin)
Tytuł
Społeczność lokalna jako ambasador marki na przykładzie Szczecina
The Local Community as the Brand Ambassador on the Example of Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 201-212, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Marka, Region, Ludność miejska, Wizerunek miasta
Brand, Region, Urban population, City image
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
W artykule przedstawiono działania podejmowane przez Szczecin w celu zaangażowania społeczności lokalnych do rozpowszechniania marki. Grupa ta ma bardzo istotne znaczenie jako ambasador marki. Trudno bowiem mówić o wizerunku marki, gdy mieszkańcy jej nie rozumieją i nie akceptują. Miasto powinno angażować mieszkańców do promowania marki miasta, gdyż przyczyni się ona do szybszego rozwoju regionu. Wskazano na przykłady wspólnych inicjatyw Szczecina i społeczności lokalnych, które przyczyniają się do lepszego wizerunku miasta, jak również większej integracji mieszkańców z miastem.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the action taken by the city of Szczecin in order to engage local communities for spreading the brand. This group has a very significant meaning as the brand ambassadors. It is difficult to analyze to image of a brand, while inhabitants do not understand and do not accept it. The city should engage inhabitants for promoting the city brand as it will commit to the faster development of the region. Some examples of common initiatives of Szczecin and local communities are indicated. Such initiatives commit to the better image of the city as well as to the better integration of the city with its inhabitants.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Rydel, Zarządzanie marką, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gdańsk 2001, s. 41.
  2. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa, 1994.
  3. K.L. Keller, Building Customer - Based Brand Equity: A Blueprint for Creating Strong Brands, "Marketing Management" 2001, Vol. 10, No. 2, s. 15-19.
  4. J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  5. A. Smalec, P. Wachowicz, Kreowanie, wdrażanie i komunikacja marki regionu na przykładzie miasta Szczecina, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. A. Smalec, G. Rosa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558, Ekonomiczne Problemy Usług nr 41, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s.673-682.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu