BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondratowicz-Pozorska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Partnerstwo gospodarcze w regionie jako metoda podnoszenia konkurencyjności podmiotów gospodarczych
Economical Partnership in Region as a Method of Increasing the Competitiveness of Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 271-278, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Partnerstwo biznesowe, Region, Konkurencyjność, Konkurencyjność gospodarki
Business partnership, Region, Competitiveness, Economy competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono zagadnienia relacji i partnerstwa z otoczeniem na przykładzie funkcjonowania ekologicznych gospodarstw rolnych. Zwrócono uwagę na wielkość gospodarstw, ich relacje z władzami, społecznością lokalną i najbliższym otoczeniem podmiotu.(abstrakt oryginalny)

In paper there are presented relations and partnership with environment based on example of ecological farms. There is special attention paid on size of farms and their relations with local authorities, local community and nearest environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J.J. Lambin. Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  2. T. Przybyciński, Konkurencja i ład rynkowy - przyczynek do teorii i polityki konkurencji, SGH, Warszawa 2005.
  3. M. Cieślicki, Partnerstwo strategiczne - budowanie więzi kooperacyjnych, ORGMASZ - IOiZ, Warszawa 2006.
  4. B. Gomes-Casseres, The alliance resolution. The new shape of business rivalry, Harvard University Press, Cambrige 1997.
  5. Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, red. A. Sobolewski, Wyd. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu