BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie personelu w obsłudze interesantów w jednostkach samorządu terytorialnego
The Role of the Staff Servicing the Clients of the Territorial Government Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 327-335
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Obsługa klienta, Urząd państwowy
Local government, Customer service, Government offices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia rolę personelu w obsłudze interesantów jednostek samorządu terytorialnego. Autor odnosi się do: - pożądanych kierunków zmian związanych z wprowadzeniem nowej koncepcji obsługi klienta w urzędzie, - nowych zadań i ról personelu administracyjnego w obsłudze interesantów, - roli personelu administracji samorządowej w procesie komunikowania się z interesantami.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the role of the staff servicing the clients of the territorial government units. The author refers to: - desired ways of changes connected with initiating new conception of the serving the customer in the office, - new tasks and roles of the administration staff in serving the customers, - the role of the government administration staff in the process of communicating with customers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B.Filipiak, Rola kadr sektora publicznego w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2006, nr 3-4, s. 75-86..
  2. T. Kulisiewicz, S. Kuligowski, Administracja w sieci. Raport. eGov.pl, Warszawa 2005.
  3. Z. Knecht, Public relations w administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2006.
  4. M. Amstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, WPSB, Kraków 1998.
  5. Administracja publiczna, red. J. Hausner, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  6. P. Self, Government by the Market. The Policy of Public Choice, Mac Millan Press LTD, London 1994.
  7. K. Bakalarski, Public relations a kształtowanie wizerunku menedżera, Scientyfic Publishing Group, Gdańsk 2004.
  8. E. Wojciechowski, Refleksje na temat rządzenia, Difin, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu