BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowski Wojciech (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Michalak Jacek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Atrakcyjność turystyczna Olsztyna
Tourism Attractiveness of Olsztyn
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 49-59, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Turystyczne atrakcje, Wizerunek miasta
Tourist attraction, City image
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena atrakcyjności turystycznej Olsztyna. Dokonano jej na podstawie wypowiedzi 100 turystów przebywających w okresie lipca i sierpnia 2009 r. na terenie miasta. Badani respondenci stwierdzili, że najistotniejszym atutem miasta jest jego położenie. Liczne jeziora znajdujące się w jego obrębie i bezpośredniej okolicy oraz krajobraz zwiększają atrakcyjność pobytu i stwarzają dogodne warunki do uprawiania turystyki aktywnej. Wśród atrakcji wymieniano również imprezy kulturalne i sportowe organizowane na terenie miasta. Jako wady Olsztyna najczęściej wymieniano czynniki zaliczane do sfery zależnej od człowieka, czyli infrastrukturę komunikacyjną, zły stan dróg, brak miejsc parkingowych oraz brak zagospodarowania brzegów jezior.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of research, aimed at evaluation of tourism attractiveness of Olsztyn City. The evaluation has been made on the basis of the statement of 100 tourists stayingduring July and August 2009 in the city. Researched respondents stated that the most significant advantage of the city is its location. Numerous lakes being within the city and close by and the landscape increase the attractiveness of the stay and they creating proper condition for activity-based tourism. Cultural and sport events organized in the city were also mentioned among the city attraction. The factors indicated as weaknesses of Olsztyn were mostly the factors dependent on the human activity, such as transport infrastructure, the bad condition of roads, the lack of parking spaces and the lack of land use of lake shores.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Gołembski, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  2. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
  3. S. Um, J. Crompton, The Roles of Image and Perceived Constraints at Different Stages in the Tourist's Destination Decision Process, w: Consumer Behavior in Travel and Tourism, red. A. Pizam, Y. Mansfeld, The Haworth Hospitality Press, New York - London - Oxford 1999, s. 81-102.
  4. T. Sztucki, Marketing. Sposób myślenia, system działania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu