BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rawski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wybrane trudności realizacji aspektu czynnościowego w marketingu terytorialnym
Selected Problems in the Implementation of the Functional Aspect of Territorial Marketing
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 61-74
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny
Territorial marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na trudności związane z przenoszeniem wiedzy powstałej w marketingu klasycznym, dotyczącej realizacji aspektu czynnościowego, na grunt marketingu terytorialnego. Próbuje się bronić tezy, że główne przyczyny trudności aplikacji klasycznych rozwiązań marketingu mix mają charakter bezpośredni i wiążą się z trudnościami wykorzystania wiedzy o poszczególnych instrumentach: produkcie, cenie, dystrybucji i promocji w odniesieniu do terytorium, ale także charakter pośredni, związany z różnym pojmowaniem samej istoty marketingu terytorialnego i brakiem ostatecznych ustaleń wyboru i obsługi rynków docelowych w marketingu terytorialnym.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to highlight the difficulties associated with transferring the knowledge generated in classical marketing, concerning the implementation of the action aspect on the ground of territorial marketing. The thesis is argued that the main reasons for the difficulties in application of classical marketing mix solutions are direct in nature and concern difficulties of using knowledge of each instrument: product, price, distribution and promotion. The difficulties have also indirect nature, related to different understanding of the very essence of territorial marketing and lack of definitive findings for choosing and servicing target markets in marketing territory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Meffert, Marketing. Grundlagen der Abnsatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1986.
 2. Ph. Kotler, S.J. Levy, Broadening the concept of marketing, "Journal of Marketing" 1969, nr 38, s. 321.
 3. Ph. Kotler, A generic concept of marketing, "Journal of Marketing" 1972, nr 46, s. 56.
 4. A. Szromnik, Marketing komunalny - rynkowa koncepcja zarządzania gminą, "Samorząd Terytorialny" 1988, nr 3, s. 5.
 5. A. Szromnik, Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 35.
 6. A. Szromnik, Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2002, t. CXII, s. 41.
 7. E. Hanulakova, F. Dano, Parki przemysłowe a marketing regionalny, "Marketing i Rynek" 2004, nr 9, s. 12.
 8. A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
 9. Ph. Kotler, D. Haider, I. Rein, Marketing place's - attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations, Free Press, New York 1993.
 10. J.A. Meyer, Regionalmarketing: grundlagen, konzepte und anwendung, Franz Vahlen Verlog, Munchen 1999.
 11. S. Kauf, Właściwości instrumentarium marketingowego w marketingu regionów, w: Marketing terytorialny. MoŜliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 183.
 12. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 13. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
 14. W. Wrzosek, Cena w systemie marketingu, "Marketing i Rynek" 1995, nr 6, s. 3.
 15. M. Czornik, Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998.
 16. T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miasta, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 17. E.P. Canada, Ashark proof marketing plan, "Economic Development Review", Spring 1997, s.44.
 18. Ph. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing Places - Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations, The Free Press, New York 1993.
 19. J. Becker, Marketingkonzeption: Grundlagen des strategischen und operativen Marketing - managements, Gabler Verlag, Munchen 1998.
 20. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
 21. U. Manschwetus, Regionalmarketing: Marketing als Instrument der Wirtschaftsentwicklung, Gabler Verlag, Wiesbaden 1995.
 22. 33 S. Kauf, Koncepcja marketingu jako determinanta wzrostu konkurencyjności miast, w: Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miast, red. J. Słodczyk, Z. Jakubczyk, Opole 2002, s. 251.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu