BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figiel Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wizerunek kraju i przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych - wzajemne relacje
Relations Between Country of Origin Image and Corporate Image on International Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 101-112, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Wizerunek państwa, Wizerunek przedsiębiorstwa, Rynki międzynarodowe
Image of the country, Company image, International market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwo podejmując działania na nowym rynku zagranicznym, stoi wobec dylematu, czy budować swoją pozycję rynkową w oparciu o wizerunek kraju, z którego pochodzi, czy też o wizerunek marki. Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy wizerunkiem kraju pochodzenia przedsiębiorstwa a wizerunkiem samego przedsiębiorstwa oraz dostarczenie informacji, które mogą być wykorzystane przy formułowaniu strategii na rynku zagranicznym.(abstrakt oryginalny)

Companies expending into international markets face several managerial decision problems. One of them is whether to build its competitive advantage based on brand image or country of origin image. The aim of this paper is to present some of the relations between country of origin image and corporate image on international markets, as well as provide information that can be utilized in international strategy formulation process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Gaedeke, Consumer Attitudes Toward Products "Made in" Developing Countries, "Journal of Retailing" 1973, vol. 49, no. 2, s. 78.
  2. A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki - produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa 2004.
  3. H. Niss, Country of Origin Marketing over the Product Life Cycle, "European Journal of Marketing" 1996, no. 3.
  4. A. Ryttel, Rola efektu kraju pochodzenia w strategii marketingowej, "Marketing i Rynek" 1999, nr 7, s. 17.
  5. C.M. Han, Country Image: Halo or Summary Construct? "Journal of Marketing Research" 1985, May, s. 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu