BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotylak Sławomir (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Oddziaływanie mediów na kreowanie marki i wizerunku regionu
Influence of the Media on the Creation of Brand and Image of the Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 133-143, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Media, Marka, Region, Wizerunek miasta
Media, Brand, Region, City image
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Media i ich techniki wytwarzania, przetwarzania, przechowywania i przekazywania informacji stają się podstawowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy w trakcie fundamentalnej transformacji od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego. Zatem medializacja regionów może być odpowiedzią na pojawiające się coraz silniej zapotrzebowanie regionów na sprawniejsze i efektywniejsze metody kreowania wizerunku i marki. Stąd też tak ważne wydaje się dla rozwoju regionów wskazanie oddziaływania mediów i efektów, jakie przynoszą w kreowaniu ich marki i wizerunku.(abstrakt oryginalny)

The media and their techniques of data production, processing, storing and forwarding are becoming the main mechanism for modern society functioning. Without doubt our society is now in the process of fundamental change from industrial to information. Therefore, medialization of regions can be the answer to growing need for operative and effective methods of image and brand creation in those regions. It seems important for regional development to point out media influence and the effect the media have in image and brand creation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Secomski, Ekonomika regionalna, PWE, Warszawa 1982.
 2. J. Heller, Regionalizacja obszarów wiejskich w Polsce, IERiGś, Warszawa 2000.
 3. K. Secomski, Teoria regionalnego rozwoju i planowania, PWE, Warszawa 1987.
 4. M. Kozak, A. Pyszkowski, R. Szewczyk, Słownik rozwoju regionalnego, PARR, Warszawa 2000.
 5. G. Gorzelak, Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989.
 6. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, J. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 7. Ph. Kotler, Marketing management. Analysis, planning, implementation and control, Prentice Hall International, New Jersey 1991.
 8. G.L. Lilien, Ph. Kotler, K.S. Moorthy, Marketing models. Prentice Hall International, New Jersey 1992.
 9. H. Mruk, Podstawy marketingu. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
 10. K.L. Keller, Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Prentice Hall, New Jersey 1998.
 11. U. Saxer, Grenzen der Publizistikwissenschaft. "Publizistik" 1980, nr 4, s. 525.
 12. S. Michalczyk, Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego, Wyd. Śląsk, Katowice 2008.
 13. J. Klapper, The Effects of Mass Communication, New York 1960.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu