BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaźwiński Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kapitał społeczny w gospodarce opartej na wiedzy
Social Capital in the Knowledge - Based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 419-426, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Social capital, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Do ważnych czynników wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy i wzrost gospodarczy należy zaliczyć kapitał społeczny. W określonych ujęciach kapitał ten może być postrzegany jako jedna z podstawowych determinant życia społeczno-gospodarczego. Kapitał społeczny jako pojęcie wielowymiarowe rozpatruje się w różnych aspektach, również w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. Podkreśla się, że "siłą napędową gospodarki opartej na wiedzy jest substytucja kapitału fizycznego przez kapitał wiedzy oraz samowzmacniający się wzajemnie proces akumulacji kapitału wiedzy, kapitału ludzkiego i kapitału społecznego"2. Celem pracy jest przybliżenie koncepcji kapitału społecznego z odniesieniem do gospodarki opartej na wiedzy.(fragment tekstu)

Social capital is a crucial determinant of socio-economic life. It influences the possibility of creating a knowledge-based economy and society that should to a high degree relay on well-educated and talented people creating and applying knowledge. It is stressed that the knowledge-based economy is driven by substitution of physical capital by the capital of knowledge and by a process of accumulation of knowledge capital, human capital and social capital, which strengthen each other. In the paper a concept of social capital in reference to the knowledge-based economy is introduced. The essence of social capital is described, including in the aspect of notion of capital. The social capital is also presented in the context of its significance and measurement(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, w: M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 2. Coleman J.C., Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology" 1988, 94.
 3. Czapiński J., Kapitał społeczny, w: J. Czapiński, T. Panek (red.): Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009.
 4. Czyżewski A.B., Góralczyk-Modzelewska M., Saganowska E., Wojciechowska M., Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, Zakład Badań Statystyczno- Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa 2001.
 5. Domański R., Samowzmacnianie rozwoju miast i regionów w gospodarce intensyfikującej wykorzystanie wiedzy. Wnioski z nowej teorii wzrostu endogenicznego, "Przegląd Geograficzny" 2005, t. 77.
 6. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa- Wrocław 1997
 7. Gaczek W.M., Komorowski J.W., Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwoju gospodarczego, w: W.M. Gaczek (red.), Innowacje w rozwoju regionu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
 8. Jaźwiński I., Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w świetle badań ankietowych, Ekonomiczne Problemy Usług 2009, nr 35.
 9. Jaźwiński I., Współczesne uwarunkowania lokalnego rozwoju społecznego, w: H. Babis (red.), Budowa lokalnych partnerstw na rzecz integracji społecznej, PTE, Szczecin 2009.
 10. Klimczak B., Nieoczekiwany dar wolności, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2007.
 11. Michalczyk T., Musioł S., Kapitał ludzki i społeczny a rozwój społecznoekonomiczny w świetle nowej analizy instytucjonalnej, w: M. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008
 12. Moroń D., Kapitał społeczny - próba definicji, w: D. Moroń (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 13. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 14. Rak-Młynarska E., Kapitał społeczny, w: B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Wyd. WAM, Kraków 2004
 15. Raport o kapitale intelektualnym Polski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 16. Ray G. i in., Increasing returns to scale in affluent knowledge-rich economies, "Growth and Change" 2001, 32.
 17. Sopińska A., Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, w: P. Wachowiak (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 18. Szarfenberg R., Kapitał ludzki, w: B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001
 19. Węziak-Białowolska D., Model kapitału intelektualnego regionu. Koncepcja pomiaru i jej zastosowanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu