BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lusawa Roman (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM))
Tytuł
Laborem exercens - encyklika Jana Pawła II o pracy ludzkiej z okazji 90 rocznicy encykliki Rerum novarum
Laborem Exercens Encyclical by John Paul II on Human Work on the Occasion of 90th Anniversary of Rerum Novarum Encyclical
Źródło
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2012, t. 6, nr 1-4, s. 113-128, bibliogr. 7 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Słowa kluczowe
Katolicka nauka społeczna, Ekonomia, Praca
Catholic social teaching, Economics, Labour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przeanalizowano treść encykliki papieża Jana Pawła II poświęconej pracy ludzkiej. Niniejsze opracowanie kończy cykl artykułów dotyczących stanowiska Kościoła katolickiego w kwestiach społeczno-ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)

The article presents the content of the encyclical of Pope John Paul II dedicated to human labor. This paper ends with a series of articles on the Catholic Church's position on issues of socio-economic conditions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jan Paweł II (1981) Encyklika Laborem exercens. O pracy ludzkiej (z okazji 90 rocznicy encykliki Rerum novarum),
  2. Leksykon religii - od A do Z (1994) Wydawnictwo "Muza" SA. Warszawa.
  3. Maslow A. (1943) A Theory of Human Motivation, "Psychological Review" vol. 50.
  4. Pismo święte. Stary Testament (1999) Księgarnia św. Wojciecha. Poznań (wyd. III).
  5. Weeb S. i B. (1901) Dzieje organizacyi zawodowej w Anglii. Wyd. Gebethner, Kraków.
  6. Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna (1932) Wyd. "Gutenberga", Kraków.
  7. Stankiewicz W. (2007) Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-4716
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu