BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewódzka-Król Krystyna (Uniwersytet Gdański), Rolbiecki Ryszard (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Inteligentne systemy transportowe w świetle europejskiej polityki transportowej
Intelligent Transport Systems in the Lght the European Transport Policy Problem
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 65-72, tab.,rys.,bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Inteligentne Systemy Transportowe, Polityka transportowa
Intelligent Transport Systems (ITS), Transport policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Transport jako podstawa rozwoju społeczno-gospodarczego determinuje realizację polityki spójności społecznej i ekonomicznej oraz konkurencyjność gospodarki. Na sektor transportu (usługi oraz produkcję środków transportu) przypada około 7% unijnego PKB i 5% całkowitego zatrudnienia w 27 krajach UE. Niestety ten dział gospodarki odpowiedzialny jest też za straty związane z jego silnym degradacyjnym wpływem na środowisko i licznymi nieprawidłowościami w jego rozwoju, utrudniającymi zaspokojenie rosnących potrzeb przewozowych. Straty te leżą u źródła polityki zrównoważonego rozwoju transportu, której podstawowe kierunki zostały określone w Białej Księdze "Europejska polityka transportowa do 2010 r. - czas na decyzje" z 2001 roku. Niestety od tego czasu niewiele z postulatów w niej przedstawionych udało się wdrożyć.(fragment tekstu)

The main issues of European Transport Policy may be solved by using Intelligent Transport Systems (ITS), which comprise action considering travel information and planning, traffic management, freight and fleet management, electronic fee collection, transport safety, emergency and incident handing. The introduction of ITS allows to promote environment - friendly technologies and means of transport, to adjust the level of supply to the growing transport demand within the existing territorial limitations and to support higher standards of transformation services(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A sustainable future for transport. Towards an integrated, technology-led and userfriendly system. European Communities, Luxembourg 2009.
  2. EU energy and transport in figures. Statistical pocketbook 2009. Directorate- General for Energy and Transport. Luxembourg 2009.
  3. Intelligent Transport System. Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg, 2003
  4. ITS Polska - Inteligentne Systemy Transportowe (www.itspolska.pl).
  5. Jamroz K., Oskarbski J., TRISTAR platformą przyszłej integracji transportu w aglomeracji trójmiejskiej, w: D. Rucińska, E. Adamowicz (red.), Transport a Unia Europejska. Polski transport w europejskiej perspektywie. Zeszyty Naukowe UG ETL, Gdańsk 2006, nr 33
  6. Thielmann E., Co-Modality - Starter and More Efficient Modes. Intelligent Transport Systems For All Modes. Directorate - General for Energy and Transport. European Commission, 2009
  7. White Paper. European Transport Policy for 2010. Time to decide. European Comminities, Luxemourg 2001.
  8. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Infrastruktura transportu. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009
  9. Zrównoważona przyszłość transportu - w kierunku systemu transportowego zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu