BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Dylematy ustanawiania priorytetów prac badawczo-rozowojowych
Dillemas of Research Priority Settings
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 73-81, rys.,bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Prace naukowo-badawcze
Scientific-research work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie koncentruje się na dylematach związanych z ustanawianiem priorytetów badawczych, a szczególnie na określaniu systemu wag i mierzeniu efektów prac badawczo-rozwojowych. Nie odnosi się ono zatem do wszystkich problemów ustanawiania priorytetów. Przykładowo nie odpowiada na pytanie, w jaki sposób skutecznie związać ekonomistów z omawianą problematyką(fragment tekstu)

Priority setting under multiple objectives involves both identifying the specific objectives and measuring the contributions of alternative research programs to each of them as well. The paper focuses on three main issues: specifying, weightening the alternative objectives and measuring research performance against objectives.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alston J., Edwards G., Freebairn J., Market Distortion and Benefits From Research, American Journal of Agricultural Economics, 1988, vol. 70.
  2. Andersson R., The Efficiency of Swedish Regional Policy, The Annals of Regional Science, 2005, nr 4.
  3. Boldrin M., Canova F., Inequality and Convergence in Europe's Regions Reconsidering European Regionals Policies, Economic Policy, 2001, nr 32.
  4. Gajewski P., Teoretyczny model skutecznej polityki regionalnej, w: E. Kwiatkowski (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008.
  5. Gardiner B., Efficient Redistribution Through Commodity Markets, American Journal of Agricultural Economics, 1983, t. 65.
  6. Grzywacz W., Jadźwiński J., Istota i uwarunkowania nowej gospodarki, w: C. Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizje i determinanty rozwoju, Wydawnictwo Max, Rzeszów 2009
  7. Keller W., International Technology Diffusion, Journal of Economic Literature, 2004, t. 42.
  8. Lindner R., Jarnett F., Supply Shifts and the Size of Research Benefits, American Journal of Agricultural Economics, 1978, vol. 60.
  9. Norton G. W., Pardey P. G., Alston J. M., Economics Issues in Agricultural Research Priority Setting, Southern Journal of Agricultural Economics, 1992, vol. 74.
  10. Rodriguez-Pose A., Fratesi U., Między rozwojem a polityką społeczną - europejskie fundusze strukturalne w regionach Celu 1, Studia Regionalne i Lokalne, 2004, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu