BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartoszewska Barbara (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), Czarnecki Robert (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Tytuł
Rynek ICT w Polsce a rozwój społeczeństwa informacyjnego
ICT Market in Poland and the Development of Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 95-102, rys.,bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Rynek
Information society, Market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój technik ICT jest silnie skorelowany z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, techniki te stanowią bowiem fundament rozwojowy nowoczesnej gospodarki cyfrowej, przenikają wszystkie sfery życia społeczno-gospodarczego, podnoszą poziom produktywności, co ostatecznie skutkuje wzrostem konkurencyjności gospodarki narodowej w świecie. Nasilona w ostatnich latach informatyzacja gospodarki jest efektem rozwoju technologicznego. Coraz trudniej wskazać obszary, gdzie nie znalazły zastosowania. Nowe rozwiązania ICT dokonują przemiany w kontaktach międzyludzkich i sposobie prowadzenia biznesu. Usługi oparte na technikach ICT stworzyły nową przestrzeń nie tylko informacyjną, ale przede wszystkim dystrybucji towarów i usług. Jedną z pierwszych inicjatyw, podjętych w ramach odnowionej w Lizbonie w dniu 13 grudnia 2007 r. Strategii Lizbońskiej, jest inicjatywa i2010, której jednym z podstawowych celów jest utworzenie jednolitego rynku produktów i usług ICT(fragment tekstu)

Currently information and communication technology is a very important factor of economic growth in each country. One of the most important indicators of economic development the state is the broadband penetration rate. In 2009, the mobile broadband has been increasingly popular.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, Komisja Europejska, COM(2005)229, Bruksela, 01.06.2005.
  2. Individual EITO report 2009, wyd. EITO, 2009.
  3. 14th Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package - 2008.
  4. Broadband Access in the EU: situation at 1 July 2009, European Commission, COCOM09-29 FINAL, Bruksela, 18.11.2009.
  5. Oszacowanie przyszłej wielkości i tempa wzrostu popytu na stacjonarne usługi szerokopasmowe w Polsce (lata 2010-2012), UKE, 2009 r.
  6. Europejskie Biuro Statystyczne Eurostat.
  7. Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych. Najważniejsze osiągnięcia strategii i2010 w latach 2005-2009, Komisja Europejska, COM(2009)390 wersja ostateczna, Bruksela, 04.08.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu