BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garwol Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Droga do powstania społeczeństwa informacyjnego we współczesnych demokracjach
The Way to the Beginning of the Information Society in Contemporary Democracies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 103-111, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Demokracja
Information society, Democracy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych zmienił świat. Doprowadził do pojawienia się nowego typu społeczeństwa, zwanego społeczeństwem informacyjnym, które z tych technologii korzysta i dla którego stały się one naturalnym składnikiem codziennego życia. Fundamenty i cele, na których opiera się ta nowa forma społeczna, nieco inaczej wyglądają w Stanach Zjednoczonych, w Japonii i w krajach Unii Europejskiej. Zaowocowało to pojawieniem się wielu różnych definicji opisujących to zjawisko. Wszędzie jednak kluczowym pojęciem jest informacja i sposoby jej wykorzystania w społeczeństwie. "Człowiek w społeczeństwie informacyjnym jest niemal zatopiony w informacji"1. Niezależnie jak różna była droga do społeczeństwa informacyjnego we współczesnych demokracjach, to informacja wpływała w głównej mierze na jego kształt.(fragment tekstu)

The conditions of arising and developing of the information society have been varied in different countries of the European Union, the United States of America and Japan. A considerable growth of productivity of the American economy coincided with the use of the Internet as a market medium. This fact was noticed in Europe, and the importance of using modern information technologies was appreciated in building competitive economy based on knowledge. A society using modern technologies and information as a key product for the economy was called an information society. The dissemination of the idea of an information technology in the United States reaches the 1970s. In Japan a common plan of action, which was to lead to the development of a new type of society, dates back to 1971. In Europe the year 1994 is considered to be the beginning of formation of the strategy of the information society.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M. F., Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, ASPRA-JR, Warszawa 2003.
 2. Goban-Klas T., Cywilizacja medialna: geneza, ewolucja, eksplozja, WSiP, Warszawa 2005.
 3. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm (22.02.2010).
 4. http://europa.edu.pl/portal/index/strony?mainSP=articles&mainSRV=europa&met hid=1465606327&page=attachement&aid=376&latch=0 (22.02.2010).
 5. http://europa.edu.pl/portal/index/strony?mainSP=articles&mainSRV=europa&met hid=1465606327&page=attachement&aid=363&latch=0 (22.02.2010).
 6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Społeczeństwo_informacyjne (02.02.2010).
 7. http://www.egov.pl/index.php?option=content&task=view&id=38&Itemid=62 (03.02.2010).
 8. http://www.ukie.gov.pl/www/serce.nsf/0/158BA3649A27C993C1256F6A0038135 E?Open (21.02.2010).
 9. http://www.ukie.gov.pl/www/serce.nsf/0/FA4D2D20E4F56763C12572BB004CB8 EE?Open (21.02.2010).
 10. Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek Strategii Lizbońskiej, Komunikat przewodniczącego Barroso w porozumieniu z wiceprzewodniczącym Verheugenem, COM (2005) 24.
 11. Lipski J., Informacja na temat dokumentów związanych z budową społeczeństwa informacyjnego, w: Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, nr 3(3)2004, Warszawa 2004.
 12. Mattelart A., Społeczeństwo informacji, Universitas, Kraków 2004.
 13. Nowina-Konopka M., Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego, w: M. Witkowska, K. Cholawo-Sosnowska (red.), Społeczeństwo informacyjne: istota, rozwój, wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 14. Papińska-Kacperek J. (red.), Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa 2008
 15. Szewczyk A., Społeczeństwo informacyjne: problemy rozwoju, Difin sp. z o.o., Warszawa 2007.
 16. Truszowska-Witkowiak M., Witkowiak J., Społeczeństwo informacyjne: pytania o tożsamość, wiedzę i edukację, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu