BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsowska Magdalena (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku)
Tytuł
Logistyczne uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw
Logistical Conditionsof Small and Average Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 139-148
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Logistyka, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Logistics, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa poddawane są nie tylko presji konkurencyjnej, ale także presji nowych możliwości, które wpływają na kształtowanie potencjału przedsiębiorstwa. Według badań przeprowadzonych przez Instytut Logistyki i Magazynowania na grupie małych i dużych przedsiębiorstw dystrybucyjnych i produkcyjnych istnieją wyraźne różnice pomiędzy tymi przedsiębiorstwami, wskazujące na znacznie mniejszą efektywność procesów logistycznych wśród małych firm. Przedsiębiorstwa stosujące rozwiązania logistyczne są bardziej konkurencyjne na rynku dzięki możliwościom oferowania produktów po niższych cenach i o wyższej jakości. Logistyka w powszechnym mniemaniu zabezpiecza podstawowe procesy, poprzez które jest realizowany cel firmy: zadowolenie (zaspokojenie potrzeb) klienta przy zysku zapewniającym przetrwanie i rozwój firmy w warunkach konkurencji, rozwój wyrobu i technik wytwarzania. Praktyka dowodzi, iż nie ma uniwersalnej koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie. Działania i rozwiązania logistyczne powinny być dostosowane do rodzaju działalności oraz ostatecznego celu i potencjalnej pozycji jaką dane przedsiębiorstwo chce zająć na globalnym rynku. Całość systemu logistycznego powinna charakteryzować się jak największą efektywnością, odzwierciedlającą odpowiednie relacje między efektami, celami i kosztami w ujęciu strukturalnym i dynamicznym. W małych i średnich przedsiębiorstwach ocena, czy dane rozwiązanie jest optymalne nie jest prosta, ponieważ w firmach tych często brakuje świadomości logistycznej, a zarząd kieruje się własnym doświadczeniem, co jest niewątpliwie słuszne, ale nie zawsze odpowiednio efektywne. (fragment tekstu)

Logistical conditions of the functions of small and average enterprises are taken into consideration in this elaboration. In introduction, the chosen aspects of the state of logistic of Polish productive and distributive enterprises are presented. In the second part of the elaboration, some conditions and sense of the creation of logistical system in small and average enterprises are described.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska, Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008.
 2. E. Stawasz, Wybrane problemy funkcjonowania i zarządzania wzrostem przedsiębiorstw z sektora MSP, w: Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy, red. E. Stawasz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 66-68.
 3. Z. Leszczyński, Zmiany efektywności działania polskich przedsiębiorstw, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 89, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 21-31.
 4. M. Wiśniewska, Jakość w czasach kryzysu, w: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3/2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, s. 265.
 5. G. Szyszka, Logistyka w Polsce w latach 2006-2007, w: Nowe wyzwania - nowe rozwiązania, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2008, Poznań 2008, s. 36-37.
 6. Logistyka w Polsce. Raport 2007, red. I. Fechner, G. Szyszka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008, s. 153-166.
 7. I. Łącka, Partnerstwo technologiczne z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Strategia rozwoju MSP w warunkach kryzysu gospodarczego, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 7-8, s. 36.
 8. M. Chaberek, Logistyka - zarządzanie logistyczne - zarządzanie logistyką, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2000, nr 9, s. 199.
 9. I. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
 10. D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
 11. D. Kisperska-Moroń, Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 12. E. Gołembska, Koncepcje logistyczne w transporcie Polski, Materiały konferencyjne na II Międzynarodowe Sympozjum Logistics'94.
 13. M.K. Gąsowska, Rola strategii logistycznych w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 90, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 45-59.
 14. K. Obłój, Niezmienne cechy dobrej strategii - kluczowe wybory i prostota, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 6, s. 3.
 15. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 16. J. Długosz, Istota, cechy i znaczenie technologii logistycznych, w: Nowoczesne technologie w logistyce, red. J. Długosz, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 28-31.
 17. S. Łobejko, A. Sosnowska, Innowacyjne strategie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1030, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 398-399.
 18. 20 J. Witkowski, Metodologiczne podstawy strategii logistycznej w przedsiębiorstwie, "Gospodarka Materiałowa" 1993, nr 12, s. 215.
 19. H.K.H. Chow, K.L. Choy, W.B. Lee, F.T.S. Chan, Design of a knowledge-based logistics strategy system, "Expert Systems with Applications" 2005, no 29, pp. 272-290.
 20. H.Ch. Pfohl, Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
 21. J. Twaróg, Problemy metodyczne analizy i diagnozy zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie przemysłowym, w: Koncepcje logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. D. Kempny, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1993, s. 49-50.
 22. T. Kochański, Wpływ systemu logistycznego na konkurencyjność przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 10, s. 89.
 23. K. Mróz, System logistyczny w przedsiębiorstwie, w: Logistyka w biznesie, red. M. Ciesielski, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 46-47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu