BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słodowa-Hełpa Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wspólnoty regionalne wobec wyzwań cywilizacji informacyjnej i gospodarki kreatywnej
Regional Communities in the Face of Challenges of the Information Civilization and Creative Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 141-150, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Gospodarka kreatywna, Cywilizacja, Informacja
Creative economy, Civilization, Information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Punktem wyjścia opracowania jest założenie, że w XXI wieku głównymi komponentami gospodarki i warunkami przetrwania na rynku są: kreatywność, wyobraźnia i innowacje. Ze względu na rosnącą rolę kapitału kreatywnego, umożliwiającego optymalne wykorzystanie zasobów informacji, coraz częściej podkreśla się, że gospodarka oparta na wiedzy ustępuje miejsca gospodarce kreatywnej, którą, najogólniej rzecz biorąc, identyfikuje kreatywność w powiązaniu z elektroniką. Takie stanowisko nie deprecjonuje rangi gospodarki opartej na wiedzy, eksponuje raczej potrzebę jej modyfikacji.(fragment tekstu)

This paper derives from the assumption that in the 21st century the knowledge economy has been subjected to modifications and is being replaced with the so-called creative economy, in which it is not only the knowledge that matters but also imagination and innovation which become new components of the contemporary economy and condition the survival on the market. The paper's objective was to prove that the key to advanced development lies not in the possibility of providing infrastructure and generating the IT technology alone but rather in the capability of using them creatively. This is so because the knowledge-based economy needs mainly creative investments that will allow using information resources more fully for maximizing the efficiency and increasing competitive advantages. Therefore, aside computers, information highways and multimedia, the essential role is played by a process of shaping appropriate social structures and mechanisms that can benefit from these technical means, which can be also referred as a process of creating new forms of behavior. In the context of major objectives and priorities of the Information Society Development Strategies, premises of other strategic documents and the latest experiences of Polish regions in respect of building a knowledge-based society and economy, the paper presents both the positions of some renowned economists, regionalists and sociologist on the importance of creativity and the stand of the European Union, which under the decision of the European Parliament and of the Council of the European Union of 16 December 2008 declared the year 2009 as the "European Year of Creativity and Innovation". In the most general terms, the analysis of these opinions proves that the new economy is identified by electronics-connected creativity(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dworak E., Gospodarka oparta na wiedzy według metodologii organizacji międzynarodowych, Wiadomości Statystyczne 2009, nr 9, s. 62-67.
 2. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Komunikat Komisji KOM(2010) wersja ostateczna, Bruksela, 3.3.2010.
 3. Florida R., Cities and the Creative Class, New York - London 2005.
 4. Florida R., Tinagli I., Europe in the Creative Age, Demos, London 2004
 5. Huebner krytycznie o propozycji strategii gospodarczej Europa 2020, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/403067 2010-03-03
 6. Jazukiewicz Z., Wiedza oparta na gospodarce, Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska 2009, nr 20.
 7. Kleiber M., Innowacyjność gospodarki a społeczeństwo wiedzy - w Polsce?, referat w trakcie debaty Gospodarka a nauka, Sejm RP, 17 marca 2005 http://www.nauka.gov.pl/
 8. Kleiber M., O społeczeństwie opartym na wiedzy, http://www.prezydent.pl/import/ wywiady-doradcow-prezydenta-rp/listopad-2006
 9. Kleiber M., Społeczeństwo wiedzy w Polsce? Debata Ministra Nauki i Informatyzacji, http://www.mnii.gov.pl/
 10. Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009
 11. Kukliński A., Ku kreatywnej Europie XXI wieku. Artykuł dyskusyjny, http://www.pte.pl/pliki/doc/Ku_kreatywnej_Europie_art_dyskusyjny.pdf
 12. Narodziny kreatywnych regionów, wywiad A. Mikołajczyka z R. Florydą, Brief for Poland 2009
 13. Polska. Raport strategiczny 2009, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 14. Raport "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe", red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009
 15. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Stan, zagrożenia i perspektywy, Raporty Instytutu Łączności, Instytut Łączności, Warszawa 2009.
 16. Słodowa-Hełpa M., Gospodarka oparta na wiedzy i społeczeństwo informacyjne w świetle Strategii Lizbońskiej oraz założeń NPR 2007-2013, w: Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, Warszawa 2005, s. 34-56.
 17. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji grudzień 2008, http://www.mswia.gov.pl/ strategia
 18. Wierzchowska M., Zdążyć z Internetem, Puls Biznesu 2010, nr 40, s. II, www.uke.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu