BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajdys Dagmara (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości
The Role of the Territorial Self-Government Units in Supporting Local Entrepreneurship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 159-167
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość lokalna, Samorząd terytorialny
Local entrepreneurship, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie obszarów i instrumentów, za pomocą których samorząd terytorialny, a w szczególności samorząd gminny, może aktywnie wspierać lokalną przedsiębiorczość.(fragment tekstu)

The small and medium-sized enterprises represent a group of important economic entities. They create new jobs, exploit market niches and contribute to both local and regional economic development. Despite the absence of formal requirements to take such action, the territorial self-government units (TSGU) should engage themselves in supporting local entrepreneurship. The engagement involves the selection of the appropriate financial and non-financial instruments. The article points to the financial instruments that especially the municipalities can use to support the growth of local entrepreneurs. Another area discussed in the article is the promotional and administrative activities that the TSGU should undertake to create a friendly climate for local business.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  2. W. Jarczewski, Pozyskiwanie inwestorów do gmin, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
  3. B. Filipiak, J. Ruszała, Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
  4. M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Cedewu Warszawa 2008.
  5. E. Barej, Finansowe instrumenty stymulowania przedsiębiorczości na poziomie gmin, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe nr 526, Ekonomiczne Problemy Usług nr 29, Szczecin 2009, s. 52.
  6. U. Markowska-Przybyła, Samorząd terytorialny wobec sektora MSP - ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej, w: Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we rocławiu, Wrocław 2006, s. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu